nieuws

Nijhuis Bouw voorziet koude sanering

bouwbreed

Nijhuis Bouw houdt er rekening mee dat dit jaar een groot aantal bouwbedrijven het loodje zal leggen als gevolg van de aanhoudende crisis in de sector.

“Onze verwachting is dat in 2011 een verdere overcapaciteit ontstaat, die de marges en de financiële weerbaarheid van de sector zal aantasten. Niet uit te sluiten valt dat de door velen al eerder aangekondigde koude sanering zich dit jaar zal voordoen”, voorspellen directeuren Rob en Erik Nijhuis van het Rijssense bouwbedrijf in het jaarverslag over 2010.

Het tweetal toont zich daarmee een stuk pessimistischer dan het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Dat gaat ervan uit dat de sector dit jaar alweer wat opkrabbelt. De rekenmeesters van de bouw voorzien een volumegroei van 1 procent over de gehele linie en van 5 procent in de woningbouw. “Onze perceptie is dat die inschatting te optimistisch is”, aldus de gebroeders Nijhuis.

De bouwer blijft dan ook sturen op kosten, laten zij weten. Prioriteit wordt bovendien gegeven aan rendabele omzet. Daarnaast zal extra ingezet worden op het succesvolle woningbouwconcept Trento. “Dit geldt voor dit jaar en gezien de doorlooptijden ook voor 2012.”

Margedruk

Op basis van de huidige orderportefeuille verwachten de directeuren voor dit jaar een omzet gelijk aan die van afgelopen jaar. Daarnaast rekenen ze op “goede resultaten”, ondanks de toenemende margedruk en stijgende inkoopkosten.

Nijhuis zag vorig jaar de omzet met 1,5 procent dalen tot 116 miljoen euro. Daarbij werd een bedrijfsresultaat van 4,9 miljoen geboekt. Onder aan de streep hield het bedrijf 3,5 miljoen over, net iets meer dan over 2009. “Geconstateerd kan worden dat mede gelet op de slechte marktomstandigheden sprake is van een solide resultaat. De handhaving van het omzetniveau is gerealiseerd in een krimpende markt, wat impliceert dat er sprake is geweest van een goede marktpositie.”

Helemaal ongeschonden door het jaar kwam Nijhuis evenwel niet. Zo zag de aannemer eigen ontwikkelingsprojecten en projecten van opdrachtgevers uitgesteld en zelfs afgesteld worden. Bovendien moest afgeschreven worden op vastgoed- en grondposities.

Goede ratio’s

Desondanks slaagde Nijhuis er in de solvabiliteit op te voeren van 54 naar 57 procent. De Twentse bouwer kent bovendien een gunstige liquiditeit en heeft geen langlopende schulden. Dit tot grote tevredenheid van Rob en Erik Nijhuis. “In een markt waarin bouwondernemingen steeds vaker op hun financiële soliditeit worden getoetst, zijn goede ratio’s een selling point.”

Reageer op dit artikel