nieuws

Kamer wil Bouwbesluit evalueren

bouwbreed Premium

Bouwbesluit 2012 stuit in de Tweede Kamer op weinig verzet. Dat blijkt uit een inventarisatie van Cobouw van de vragen die de politieke partijen op papier stelden over het concept. Het wetsvoorstel van minister Donner (wonen) inspireerde de kamerleden tot zeker 150 vragen. Een ambtenaar van de Tweede Kamer voegt ze momenteel samen. Daarna zal […]

Bouwbesluit 2012 stuit in de Tweede Kamer op weinig verzet. Dat blijkt uit een inventarisatie van Cobouw van de vragen die de politieke partijen op papier stelden over het concept.

Het wetsvoorstel van minister Donner (wonen) inspireerde de kamerleden tot zeker 150 vragen. Een ambtenaar van de Tweede Kamer voegt ze momenteel samen. Daarna zal de minister er op reageren en volgt een debat.

Anders dan vorig jaar toen de Kamer onder druk van de bouwsector een praktijktoets wist af te dwingen, lijkt het verzet onder de Kamerleden nu vroegtijdig gebroken. De SP is de enige partij die nog vraagt om een praktijktoets. “Ik vind: the proof of te pudding is in the eating”, zegt VVD’er Betty de Boer. “De komende jaren zullen we moeten kijken hoe het Bouwbesluit in de praktijk uitpakt en desgewenst tot bijstelling komen.” Het CDA sluit zich daar bij aan. De partij stelt wel een evaluatiemoment voor.

Alle partijen stellen vragen over de gevolgen van het nieuwe Bouwbesluit voor de zorgsector. Zorginstellingen zouden door het nieuwe bouwbesluit in totaal 1,5 miljard euro extra kwijt zijn, analyseerde de stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB). Pvda, SP, CDA en VVD willen van de minister weten of deze schatting reëel is.

Een ander heet hangijzer is het invoeren van de CE-markering vanaf 2012, twee jaar eerder dan de rest van Europa. “Wordt hiermee afgeweken van Europese producteisen en voorschriften?”, wil het CDA weten. De VVD vraagt in hoeverre private opdrachtgevers de mogelijkheid krijgen om aanvullende eisen te stellen.

Waar de PVV staat is nog niet duidelijk. De gedoogpartner wilde zijn inbreng niet prijsgeven. Kamerlid Eric Lucassen was onbereikbaar voor commentaar. Na afloop van de Bouwpoort twee weken geleden, zei hij wel dat eindeloos beproeven van regels de bouw niet verder helpt.

Richtlijn

De Partij voor de Dieren stelde vier vragen. In één daarvan vraagt ze zich af waarom in de concepttekst geen apart hoofdstuk over preventie van brand in veestallen is opgenomen. D66, SP en SGP stelden geen vragen.

De VVD vraagt zich af waarom niet is gekozen om het Bouwbesluit om te zetten in een richtlijn. “Met uitzondering van een minimum aantal eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.” Het helemaal afschieten van het concept van Donner, gaat de partij echter te ver.

Reageer op dit artikel