nieuws

Inspecties zwembaden op legionella

bouwbreed

Inspecteurs van de VROM-inspectie gaan deze zomer weer langs bij zwembaden en sauna’s. Doel is om te zien of de regelgeving voor legionellabestrijding voldoende wordt nageleefd. Er wordt specifiek gelet op beheersplannen.

Dit is een verzamelnaam voor preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen zoals temperatuurmetingen, monstername, onderhoud van boilers en het spoelen van weinig gebruikte tappunten. Al deze maatregelen zijn nog door het voormalige VROM-ministerie in de wetgeving opgenomen en zijn dus niet optioneel. Volgens woordvoerder Dick Reijman van Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, ligt het toepassen van de regelgeving in eerste instantie bij de eigenaren van de gebouwen.

“De brancheorganisatie helpt de markt om de risico’s van legionellabesmetting terug te dringen,” aldus Reijman. “Daarnaast heeft de brancheorganisatie aan de wieg gestaan van de opleiding Deskundige Veilige Leidingwaterinstallaties, één van de resultaten van het Actieplan Veilige Leidingwaterinstallaties dat in overleg met VROM is opgesteld.”

Nederland telt tegenwoordig ongeveer 1040 zwembaden en 130 sauna’s. Over een periode van zes jaar worden die allemaal gecontroleerd. In 2009 groeide het aantal gevallen waarbij sprake was van een ernstige overtreding en de VROM-inspectie handhavend moest optreden. Toenmalig minister van VROM Cramer voerde daarop per januari 2010 een lik-op-stuk- beleid in. Dit beleid maakt het mogelijk harder op te treden tegen bedrijven en instellingen die de regelgeving niet voldoende naleven.

De maatregel lijkt zijn vruchten af te werpen: in 2009 had 42 procent van 109 geïnspecteerde zwembaden en 28 procent van 37 geïnspecteerde sauna’s de zaken op orde. In 2010 werden 168 zwembaden en 42 sauna’s geïnspecteerd. Hieruit bleek dat 51 procent van de zwembaden en 62 procent van de sauna’s hun zaken op orde hadden. Bij de overige bleek sprake te zijn van een verhoogd tot sterk verhoogd risico op besmetting. Dus ondanks de stijgende lijn stemmen de statistieken nog niet hoopvol.

Mocht de verbetering zich dit jaar voortzetten, dan zal de VROM-inspectie op termijn de controlefrequentie weer verminderen. Aan Uneto-VNI zal het niet liggen. Reijman: “We voeren een actief beleid richting onze leden, met bijeenkomsten, en artikelen in vakbladen. Verder vindt op dit moment voorlichting plaats over de impact van de nieuwe Drinkwaterwetgeving, waardoor alternatieve technieken voor legionellapreventie eerder mogen worden toegepast.” De nieuwe Drinkwaterwet, die over een kleine maand in werking treedt, wordt opgenomen in de Wet Economische Delicten.

Reageer op dit artikel