nieuws

Groeiende behoefte aan breed opgeleide technici

bouwbreed

In de installatietechnische branche bestaat toenemende behoefte aan breed inzetbare ontwerpers in plaats van specialistische technici. Dat meldt opleidingsinstituut Avans+ op basis van evaluatie en onderzoek van haar HIT-W en de HIT-E-opleiding.

Bedrijven laten hun op hbo-niveau geschoolde medewerkers niet alleen nog cursussen volgen om meer specialistische kennis op te doen, zo meldt de opleider, met vestigingen in Breda en Amsterdam. “De branche stelt steeds hogere eisen aan haar werknemers, met name op het terrein van multidisciplinariteit, dat wil zeggen het vermogen om ontwerpvraagstukken vanuit een integrale aanpak te benaderen en vervolgens invalshoeken en specialismen effectief met elkaar te verbinden.”

Die behoefte aan verbreding van opleiden is aanwezig bij zowel werkgevers als bij werknemers binnen de installatietechnische branche, zegt Rob van Hattem. Hij is projectleider van de revisie installatietechnische opleidingen bij Avans+.

Centraal in die revisie staat een optimale afstemming van de wensen van de branche op de inhoud van de opleidingen. “In het verleden was specialistische kennis het belangrijkste voor de werknemers. Mensen in de techniek zijn nu eenmaal zo opgeleid. Maar nu blijkt dat ze met iets minder specialistische kennis en meer aandacht voor vaardigheden als communicatie, samenwerken en persoonlijke effectiviteit hun werk beter kunnen doen. De branche geeft aan dat ze behoefte heeft aan mensen die in staat zijn effectief te communiceren met aangrenzende disciplines en die zich zo opwerpen als verbindende schakel in een project. Uiteraard passen we onze opleidingen hierop aan.”

Professionals

Een voorbeeld van een opleiding die op deze wijze is vernieuwd, is de HIT-(W)erktuigkunde. Deze is bestemd voor professionals die al in de installatietechnische branche werkzaam zijn en een vooropleiding hebben op hbo-niveau.

Vaak volgen de studenten de opleiding omdat ze een carrièrestap willen maken. In het eerste jaar van de opleiding wordt ze de installatietechnische kennis bijgebracht. Die kennis is voorwaardelijk om in het tweede jaar in te stromen en wordt dus aan het eind van het eerste jaar streng getoetst.

In het tweede jaar gaan studenten op basis van reële projecten aan het werk met ontwerpopdrachten. In het begin van het jaar werken ze veelal in groepen, later steeds meer individueel. Ook in vaardigheden als samenwerken, analytisch vermogen en persoonlijke presentatie worden ze geschoold. Aan het eind van de opleiding verricht elke student een afstudeeropdracht in zijn eigen bedrijf, uiteraard met begeleiding van Avans+.

Op deze manier worden studenten zo opgeleid dat ze volwaardig van gedachten kunnen wisselen met andere partners in het bouwteam, zoals architecten, projectmanagers en constructeurs. Van Hattem merkt op dat het vernieuwen van opleidingen niet betekent dat opleidingen die nog niet helemaal zijn aangepast, minder goed zouden zijn. “We werken er continu aan om onze opleidingen te verbeteren en up to date te houden en dat maakt regelmatige aanpassingen noodzakelijk.”

Reageer op dit artikel