nieuws

‘Gezamenlijke visie op wat in de markt staat te gebeuren’

bouwbreed

Met de overname van MNO Vervat brengt Boskalis een voornemen in praktijk waarvan het al gewag maakte bij de presentatie van het jaarverslag begin april dit jaar.

Berdowski meldde tegenover Cobouw voor eventuele overnames als eerste te denken aan versterking van de binnenlandse civiele tak. En zie daar. Met MNO Vervat erbij groeit de globale “structurele” omzet in deze tak van sport van de huidige 200 miljoen euro naar 500 miljoen euro per jaar.

Boskalis is blij, maar ook MNO Vervat mag zich in de handen wrijven, meent directeur Jan de Boer. “Wij gaan een mooie toekomst tegemoet. Boskalis is een grote speler”, doelt hij op de totale omzet van 2,7 miljard. “Het heeft een betere plek op de markt dan wij. Tegelijk zien zij in hun binnenlandse markt gaten die wij prima kunnen opvullen. En door de fusie krijgen onze mensen meer ontplooiingskansen.”

Berdowski verzekert dat de duizend werknemers van de overnamepartner meer dan welkom zijn. “We hebben ze hard nodig.”

Voor De Boer is het rondkomen van de fusiebesprekingen geen verrassing maar, erkent hij: “Het is wel snel gegaan.” Berdowski verhaalt hoe hij dit voorjaar bij Loek Vervat, voorzitter van de raad van commissarissen van het familiebedrijf, op bezoek ging om te praten over de marktontwikkelingen. “We kennen elkaar al heel lang en heel goed”, verklaart hij hoe zoiets makkelijk gaat. “Allebei constateerden we een groeiende belangstelling voor geïntegreerde contracten.” De gesprekken gingen voort. “Op basis van onze gezamenlijke visie op wat in de markt staat te gebeuren, zijn we daarin geleidelijk naar elkaar toegegroeid.”

MNO Vervat heeft weinig te klagen over het eigen werkaanbod. In het orderboek staan opdrachten voor meer dan twee keer de jaaromzet. Tot de projecten die momenteel in uitvoering zijn, behoren onder meer de aansluiting van de N201 op de A4 ten zuiden van Schiphol, de aanleg van de buitenring van Parkstad Limburg en dijkverzwaringen in Suriname.

De Boer: “Wij zijn nu al actief in het buitenland zoals in Suriname en werken ook op de Antillen. Ik verwacht dat onze buitenlandse activiteiten zullen uitbreiden en daarnaast kunnen we Boskalis in elk geval goede raad geven over onze tak van sport.”

Vooral sinds de overname van de gww-activiteiten van Koop Tjuchem in 2006 is MNO Vervat een zeer compleet infrabedrijf, ziet Berdowski. Over de prijs die Boskalis ervoor betaalt, blijven de lippen op elkaar. “Een faire overnameprijs voor een prachtig bedrijf”, stelt hij. “Voor onze investeringen stellen wij een rendementseis van minimaal 12 procent. Dat halen wij ruimschoots.”

Reageer op dit artikel