nieuws

Formaldehyde met zekerheid kankerverwekkend

bouwbreed

Het Department of Health and Human Services (HHS) in de Verenigde Staten heeft formaldehyde met zekerheid kankerverwekkend verklaard. Formaldehyde wordt gebruikt voor de productie van bouwmaterialen.

De kankerverwekkendheid van formaldehyde staat in de nieuwe, twaalfde editie van het Report on Carcinogens van het National Toxicology Program (NTP) van de HHS. Het meeste formaldehyde wordt verwerkt in harsen voor de productie van houtvezelplaten. Werknemers in de bouw staan bloot aan formaldehyde bij het bewerken van zulke houtproducten. Formaldehyde komt ook voor in de rook van tabak. Daarnaast is het te vinden in sommige lijmen en schoonmaakmiddelen. Het sterk ruikende gas veroorzaakt myeloïde leukemie en tumoren in de neusholte. De HHS adviseert bouwmaterialen met weinig of geen formaldehyde te gebruiken.

In het rapport worden ook glaswolvezels die ingeademd kunnen worden en styreen genoemd. Ze worden beoordeeld als ‘in redelijkheid te voorzien kankerverwekkend’. Hoewel glasvezels in bouwmaterialen minder risico opleveren dan bijvoorbeeld glasvezels in de vliegtuigindustrie, raadt de HHS wel aan om beschermingsmiddelen te gebruiken zoals bedekkende kleding, een stofmasker, handschoenen en een veiligheidsbril. Aan styreen staan werknemers bloot die bouwproducten van glasvezelversterkte polyester maken. Styreen komt net als formaldehyde ook voor in de rook van tabak.

Aluminium

Net als de HHS beoordeelt het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de World Health Organisation (WHO) formaldehyde als met zekerheid kankerverwekkend.

Styreen is in 2002 in de klasse 2B (mogelijk kankerverwekkend) terecht gekomen. Andere materialen in de bouw die volgens het IARC met zekerheid kankerverwekkend zijn: silica (kwarts of cristobaliet), vinylchloride en houtstof. Ook het produceren van aluminium, beroepsmatig werken als schilder en verwerken van rubber kunnen met zekerheid tot kanker leiden. De rapporten hierover zijn in voorbereiding.

Reageer op dit artikel