nieuws

Donner: Geen onderzoek naar instorten Antillenflat

bouwbreed Premium

Er komt voorlopig geen technisch onderzoek naar de oorzaak van de instorting van de galerijen van de Leeuwardense Antillenflat. Dat schrijft minister Donner (wonen) aan de Tweede Kamer. De kans op instorting is bij dergelijke flats volgens hem niet groter dan bij andere gebouwen.

De minister houdt wel een slag om de arm. Hij baseert zijn beweringen op de nu beschikbare informatie. Die is voor Donner geen aanleiding om een onderzoek in de stellen. Pas als uit het onderzoek van de Vereniging van Eigenaars blijkt dat een instorting als in Leeuwarden ook ergens anders kan gebeuren, wordt actie ondernomen. “Dan zal ik samen met de VROM-inspectie nagaan bij welke woongebouwen zich vergelijkbare calamiteiten kunnen voordoen. Vervolgens zal ik in dat geval gebouweigenaren en gemeenten hiervan op de hoogte brengen en oproepen de veiligheid van de betreffende gebouwen te onderzoeken.”

De uitslag van het onderzoek van de Vereniging van Eigenaars wordt in september verwacht. Uit de tussenevaluatie van dit onderzoek blijkt dat de wapening van de constructie van de galerij op de vijfde etage van de Leeuwardense flat was aangetast door roest. Onder invloed hiervan bezweek de galerij vorige maand onder haar eigen gewicht.

Woningwet

De vijfde en vierde galerij werden verwijderd omdat deze door roestende wapening onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen. Om pragmatische redenen worden ook de eerste tot en met derde galerij en eventueel de balkons verwijderd.

De instorting is voor Donner geen reden om extra controles op scheuren en beschadigingen verplicht te stellen. Volgens hem is dat voldoende geregeld in de Woningwet. Daarin staat dat bestaande gebouwen aan de in het Bouwbesluit 2003 vastgelegde veiligheidseisen moeten voldoen. Hoe controles hierop plaatsvinden en hoe vaak dit gebeurt, weet de minister niet. “Eigenaren mogen hier zelf invulling aan geven. Ook de wijze waarop een gemeente toezicht houdt op de veiligheid van bestaande gebouwen is niet voorgeschreven.”

Reageer op dit artikel