nieuws

Controleer kwaliteit hbo-studies bouwkunde

bouwbreed

Studentenraden van hbo-studies op het gebied van onder meer bouwkunde doen er goed aan te controleren of hun opleiding voldoende kwaliteit heeft. Zo niet dan moet de Onderwijsinspectie worden ingeschakeld.

Dat advies geeft Sander Breur voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) naar aanleiding van de problemen die zijn gerezen bij de opleidingen van hogeschool InHolland.

Uit het vorige maand verschenen rapport van de Onderwijsinspectie bleek dat diverse onderzochte opleidingen van deze instelling hbo-onwaardig waren. Studenten kregen veel te makkelijk hun diploma. Inholland heeft de studenten met een onrechtmatig diploma compensatie aangeboden, onder meer in de vorm van bijscholing. Om na te gaan of dergelijke problemen ook spelen bij andersoortige studies kunnen studentenraden een belangrijke rol spelen. “Is onze kwaliteitszorg op orde? is een vraag die door studentenraden kan worden gesteld. Blijkt er iets aan te mankeren of bestaat daarover twijfel, dan is het zaak de Onderwijsinspectie in te schakelen.”

De LSVb pleit er voor om alle hbo’s diploma’s die tussen 2007 en 2010 zijn uitgereikt door instellingen die van de Onderwijsinspectie een slechte beoordeling kregen, op rechtmatigheid te controleren. “Er wordt nu veel gesproken over oplossingen voor het probleem in het hbo. Dat vinden wij naïef. Hoe kan je iets oplossen als je niet weet hoe groot het probleem is?”, zegt Breur. Dinsdagmiddag stemt de Tweede Kamer over een motie van D66 en PvdA met dezelfde strekking als de wens van de LSVb.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt het voorstel van de LSVb een nutteloze exercitie en ook praktisch onmogelijk.

Reageer op dit artikel