nieuws

Brandstofcel kloppend hart van ‘Living Lab’

bouwbreed

Op de Zernikecampus van Hanzehogeschool Groningen is vrijdag het Living Lab in gebruik gesteld, een experimentele omgeving voor het slimme energienet van straks.

Energie wordt in de toekomst vaker opgewekt en beheerd door de gebruikers zelf. Die ontwikkeling vraagt om nieuwe technieken en nieuwe managementsystemen.

Het Living Lab is opgezet door Flexi-Net, een samenwerkingsverband van onder andere BAM, GasTerra, Imtech en het Energie Kenniscentrum van de Hanzehogeschool. Het lab is ondergebracht in portakabins van BAM die als gewone woningen zijn ingericht en voorzien van de gebruikelijke huishoudelijke apparatuur.

Een van de nieuwe systemen die er worden getest is de Solid Oxyde Fuel Cell van het Australische bedrijf CFCL, een brandstofcel die aardgas omzet in waterstof en drie keer zoveel elektriciteit produceert als warmte. Desondanks blijft er voldoende warmte over voor de verwarming of de warmwaterproductie.

Het overschot aan energie kan op tal van manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opladen van de elektrische auto. Maar het surplus kan ook worden doorverkocht aan omliggende bedrijven of aan leden van dezelfde gebruikersgroep (smart grid). De studenten energietransitie die het lab beheren, krijgen dus ook met juridische vraagstukken te maken, want om particuliere stroomdistributie mogelijk te maken zijn aanpassingen nodig in de Energiewet.

Kiezen

In het lab gaan huishoudelijke apparaten als wasmachine en elektrische oven zelf het moment kiezen waarop zij hun werk zullen doen. De programmatuur zal zo zijn afgesteld dat rekening wordt gehouden met de vraag en het aanbod van stroom binnen de gebruikersgroep en mogelijk zelfs met de weersverwachting, met het oog op de zonnepanelen op het dak of de windmolen in de tuin.

Een mogelijke vervolgstap op het Living Lab is de inrichting van gebouwen die onderling gaan samenwerken en communiceren op energiegebied. Verschillende Nederlandse steden hebben al belangstelling getoond voor dit People in power-principe. Het Europese consortium van bedrijven en universiteiten die gezamenlijk onderzoek doen naar duurzame energie is ook geïnteresseerd.

Reageer op dit artikel