nieuws

Bouwvakker sneuvelt vaker dan leiding

bouwbreed Premium

Banen van bouwvakkers zijn het afgelopen jaar veel vaker geschrapt dan de banen van leidinggevend kantoorpersoneel (uta). Terwijl 8 procent van de bouwvakkers sinds de zomer van vorig jaar uit de sector is vertrokken, zitten bijna alle leidinggevenden in de bouw nog op hun plaats.

Dat is af te leiden uit arbeidsmarktonderzoek van UWV. Sinds het tweede kwartaal van 2010 is het aantal bouwplaatsmedewerkers met ruim achtduizend afgenomen naar 94.000 werknemers in het eerste kwartaal van dit jaar. Slecht tien van de drieduizend leidinggevenden en kaderfuncties zijn in dezelfde periode verdwenen (0,3 procent). Van het uta-personeel verdwenen 1500 werknemers (3,5 procent) van de loonlijst.

Van de bouwvakkers sneuvelden timmermannen het meest: ruim 3000 van de bijna 50.000 vaklieden zijn in de afgelopen drie kwartalen vertrokken. Bijna 1500 metselaars gingen hen achterna. Bij UWV trokken in februari van dit jaar 16.000 mensen met een bouwachtergrond een WW-uitkering, bijna 10.000 meer dan twee jaar ervoor en evenveel als vorig jaar.

Het zijn vooral 55-plussers die de bouw hebben verlaten. Het aandeel van deze leeftijdsgroep is het afgelopen jaar met 2 procent gedaald naar 17 procent. Het aandeel jongeren (beneden de 25 jaar) steeg met 1,5 procent naar ruim 13 procent.

De meeste bouwbanen verdwenen aan de randen van Nederland, zoals in Groningen en Zeeland. De grote steden zagen de terugloop het minst. Wel noteerden alle regio’s in Nederland een teruggang in het aantal banen.

Onvermijdelijk

UWV zag dat door de forse daling van de orderportefeuilles in 2010 ingegrepen in het personeelsbestand onvermijdelijk waren. Ook in 2011 zal het aantal banen verder afnemen. Pas in 2012 is weer enige werkgelegenheidsgroei zichtbaar in de bouwnijverheid, voorspelt UWV. In 2010 nam het aantal banen met 11 procent af. Dit jaar verwacht UWV een achteruitgang van 6 procent. Volgend jaar groeit de werkgelegenheid in de sector naar verwachting met 1 procent.

Reageer op dit artikel