nieuws

BIM nog dit jaar in contract RGD

bouwbreed

De Rijksgebouwendienst schrijft met ingang van november bij geïntegreerde contracten het gebruik van het Bouw Informatie Model (BIM) voor. Dat maakt Peter Jägers, directeur-generaal van de dienst, vandaag bekend.

De bouw- en installatiewereld werkt al sinds de jaren tachtig aan een elektronisch afsprakenstelsel om het integraal bouwen te bevorderen en de faalkosten terug te dringen. Maar tot op heden is het systeem ontwerptechnisch nog niet af en staat de implementatie in de meeste bedrijven nog op een laag pitje.

Jägers zegt tijdens het congres ‘Excelleren met BIM’ van Uneto-VNI, branchevereniging van de installatiesector, niet langer te willen wachten. “Dan hebben we BIM de komende tien jaar niet aan de praat.” Hij laat tegelijkertijd weten dat “onze collega’s uit het Opdrachtgeversforum dezelfde kant op zullen gaan”. Van het forum maken partijen als Rijkswaterstaat, ProRail, NS Poort, corporaties en grote gemeenten deel uit.

Zo heeft Rijkswaterstaat inmiddels een “roadmap richting 20 procent BIM in 2014”, aldus directeur van de dienst Infrastructuur Cees Brandsen. Voor beide organisaties is werken met BIM onder andere van groot belang bij het beheer en onderhoud van wegen en gebouwen. RGD-topman Jägers: “Beheer en onderhoud vormen voor ons de life-line. ‘Voorraad in de vingers’ is dan ook één van de pijlers in onze strategie. De toegenomen complexiteit van gebouwen en installaties vereist een bijna feilloze afstemming van informatie bij het ontwerp en de uitvoering. Dat bereiken we niet meer met onze oude wijze van doorgeven van tekeningen aan de volgende in de keten en het telkens weer opnieuw maken van tekeningen.”

In de beheerfase komen volgens Jägers faalkosten vooral ook voort uit een gebrek aan accurate informatie: “BIM is bij uitstek geschikt om grote besparingen te bereiken op die faalkosten.”

Jägers kondigt aan “strak genormeerd te gaan voorschrijven” wat de dienst aan informatie nodig heeft voor contract- en vastgoedbeheer. Samen met de Bouw Informatie Raad werkt de rijksdienst de komende maanden de te hanteren informatienorm nader uit.

Reageer op dit artikel