nieuws

Besparen van energie gaat te langzaam

bouwbreed

Het verduurzamen van woningen en gebouwen gaat niet snel genoeg. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Geldgebrek, slechte registratie van energielabels, weinig labelverbeteringen. Ondanks drie veelbelovende convenanten gaat het niet goed met energie besparen in de gebouwde omgeving. Tot 2011 werden de energieprestaties van 426.000 bestaande woningen verbeterd. Het moesten er 500.000 zijn. Dit jaar zijn 186.000 opknapbeurten van huizen nodig om de doelen voor 2020 binnen handbereik te houden.

Ondanks de vele regelingen die het Rijk trof voor corporaties, gaat ook het vergroenen van huurwoningen te langzaam. De onderzoekers van AgentschapNL nemen zelfs een daling waar. Tweederde van de corporaties geeft aan dat het budget voor energie-investeringen onder druk staat. Dat komt door de tegenvallende verkoop van woningen. Ook de ‘dreigende’ bijdrage die corporaties moeten ophoesten voor huurtoeslag speelt een rol.

Hoeveel huurwoningen in de af-gelopen drie jaar energetisch zijn verbeterd, kunnen de onderzoekers moeilijk bepalen. Geregistreerde energielabelverbeteringen zijn er nauwelijks, corporatiekoepel Aedes verzuimde verder informatie aan te leveren.

Optimistischer is AgentschapNL overnieuwe woningen. In 2010 werd in 6 procent van de vergunningen hogere eisen gesteld aan de energieprestaties. Opdrachtgevers kozen bij 112 nieuwbouwprojecten (16 procent van het totaal) voor gebiedsgebonden maatregelen, zoals warmte-koudeopslag. Tachtig keer benutten ze restwarmte van industrie of de afvalverbranding. Nieuwe scholen en kantoren zijn gemiddeld stukken zuiniger dan bijeenkomstgebouwen met sportfuncties.

Oud

Meest populair onder de groene ingrepen zijn de hr-ketel (70.000) en het plaatsen van hr-glas (50.000). De komende jaren is echter meer creativiteit vereist, waarschuwt AgentschapNL. Inmiddels heeft een groot deel van de bestaande Nederlandse woningvoorraad namelijk al dubbelglas of een hr-ketel. “Ook andere besparende maatregelen zullen op grote schaal moeten worden toegepast”, schrijven zij.

Ondanks de tegenvallende tussenstand, vermoedt AgentschapNL dat het kabinet de doelstellingen voor zowel 2011 als 2015 “waarschijnlijk” gaat halen. De geplande aanscherpingen in de nieuwbouw en de woningbouw spelen daarbij een belangrijke rol.

Reageer op dit artikel