nieuws

Atsma gelooft niet in groene schoolpleinen bij snelwegen

bouwbreed Premium

Het groener maken van schoolpleinen met gras, mos, planten en struiken nabij snelwegen heeft nauwelijks effect op de gezondheid van kinderen.

Dat schrijft staatssecretaris Atsma (milieu) in antwoord op vragen van het CDA. Het CDA stelt voor om bij bestaande scholen waarbij de gezondheid van kinderen in gevaar komt extra aandacht te besteden aan het buitenmilieu. De kosten van een groene speelplek zouden meegenomen moeten worden in bouwplannen, meent het CDA. Atsma is daar niet voor te porren. “Extra groen zal de buitenruimte aantrekkelijker maken, maar het is een illusie te denken dat daardoor de kwaliteit van de buitenlucht substantieel verbetert”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Atsma baseert zich op “theoretische berekeningen” waaruit zou blijken dat het effect van groene schoolpleinen op de gezondheid onder ideale omstandigheden slechts 1 procent zou zijn.

Subsidieregeling

Maatregelen voor een beter binnenmilieu acht de staatssecretaris wel hard nodig: “De subsidieregeling ter verbetering van het binnenklimaat in scholen is een groot succes: ruim 400 scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben eind 2010 plannen voor energiebesparing en betere ventilatie ingediend. Deze plannen worden op dit moment beoordeeld.” De subsidieregeling loopt in september 2011 af. Onduidelijk is of Atsma de maatregel doorzet. Het CDA waardeert de aanpak van het binnenmilieu, maar benadrukt dat die niets oplevert voor overschrijdingen met NO2en PM10.

Atsma blijft erbij dat een verbod op de bouw van nieuwe scholen, verzorgingshuizen en andere gevoelige bestemmingen binnen een straal van 300 meter langs de snelweg disproportioneel is.

Wel snapt wil hij de zorgen die de Kamer heeft. Om die weg te nemen belooft hij meer informatie te verstrekken over de luchtkwaliteit rondom scholen. Hij schakelt het CBS en het RIVM in voor extra onderzoek, waarvan de resultaten dit jaar nog verschijnen.

Hoewel Atsma niet op de stoel van lokale overheden wil zitten, looft hij de aanpak van Amsterdam die de GGD bij bouwplannen betrekt die de gezondheid van schoolgaande kinderen mogelijk aantasten.

GroenLinks wil dat het Rijk experimenten met de filtering van lucht bij de tunnelmonden van de nog aan te leggen tunnels bij de A2 in Maastricht (mede)financiert. Volgens Atsma is de praktijk daar te weerbarstig voor.

Hij constateert dat de kosten van filtering hoog zijn, terwijl de effecten wisselend zijn. “Bovendien hebben luchtfilteringsinstallaties een hoog energieverbruik.”

Reageer op dit artikel