nieuws

Akkoord modernisering monumentenzorg

bouwbreed

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel modernisering monumentenzorg, waarbij de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wijzigen.

Reageer op dit artikel