nieuws

Affaires corporaties remmen productie

bouwbreed

Corporaties gaan de komende jaren niet meer doen dan bestaande woningen onderhouden en spaarzaam nieuwe woningen bouwen. Risico’s nemen doen ze nauwelijks meer.

Dat verwacht adviesbureau Berenschot, dat onderzoek deed naar de legitimiteit van maatschappelijke organisaties. Berenschot deed het onderzoek samen met het Centrum voor Besturing van Maatschappelijke Ondernemingen (CBMO) van TiasNimbas Business School.

Het draagvlak om corporaties meer te laten doen dan hun kerntaak, wordt snel minder, leidt Berenschot uit de onderzoeksresultaten af. Ze hebben het vertrouwen van politieke bestuurders verloren. “De jaren van risicovol gedrag en affaires rondom bestuurders keren zich nu als een boemerang tegen de corporaties.”

Dat brengt de volkshuisvesters volgens het adviesbureau in een onmogelijke spagaat. “Corporaties mogen nog ondernemen, mits dit zonder risico’s is. En dat is per definitie niet mogelijk”, meent Berenschot. “De legitimiteit van ondernemende corporaties staat hiermee onder druk. Er is geen draagvlak meer om investeringen te doen die erop gericht zijn geld te verdienen om daarmee sociale taken mogelijk te maken. Het risico is duidelijk: van corporaties kan de komende jaren niet meer verwacht worden dan woningen onderhouden en spaarzaam nieuwe bouwen. De grote steden zullen daardoor als eerste met een terugslag in hun wijken worden geconfronteerd.“

Het gevolg is, stelt de adviseur, dat de investeringen in wijken afnemen en de problemen zullen toenemen. “Het gat tussen goede en slechte wijken wordt hierdoor groter.”

Volgens de onderzoekers kunnen corporaties zich beter gaan richten op een faciliterende rol, dus vaker andere partijen ondersteunen bij maatschappelijke investeringen in plaats van de investeringen zelf te doen.

Reageer op dit artikel