nieuws

Abnormaal lage aanbiedingen niet per definitie verboden in ons land

bouwbreed Premium

Strategische. abnormaal lage inschrijvingen zijn toegestaan in ons land. Dit blijkt uit een baaierd aan aanbestedingsuitspraken van diverse rechters. Ook de Europese en nationale wet- en regelgeving verbiedt dit soort inschrijvingen niet, aldus David van Ee, advocaat bij Nauta Dutilh.

Het enige dat geregeld is respectievelijk wordt in de nieuwe Aanbestedingswet is dat een aanbestedende dienst in geval van lage inschrijvingen eerst een verduidelijking moet vragen aan de inschrijver. Een enkele aanbestedende dienst heeft inmiddels beleid ontwikkeld, zoals ProRail. Als de inschrijver dan laat weten zich verkeken te hebben op de hoeveelheid werk, dan mag die zich terug trekken. Als het bewust is gegaan bijvoorbeeld om het werk zeker binnen te halen, dan gaat de aanbesteding door voor zover er geen risico voor ProRail is.

Ook de rechters volgen die lijn in zijn algemeenheid, zo blijkt uit het verhaal van Van Ee in het Tijdschrift voor Bouwrecht. De meest belangrijke is wel een uitspraak van het Hof Den Haag die vindt dat aanbestedende diensten de ruimte voor strategisch inschrijven niet behoeft te beperken. Maar een strategische inschrijving is volgens datzelfde Hof niet toegestaan als deze in strijd is met de aanbestedingsdocumentatie, ieder realiteitsgehalte mist of manipulatief is. Wat dat zou kunnen betekenen hebben voorzieningenrechters in latere uitspraken verduidelijkt.

De discussie over abnormaal lage inschrijvingen is weer opgelaaid na het debacle met de aanbesteding van de snelweg A2 in Polen. Die werd gewonnen door het Chinese COVEC tegen een prijs van circa 500 miljoen dollar, terwijl de kostprijs was geraamd op bijna 800 miljoen. Veertien dagen geleden heeft de Poolse wegenautoriteit de Chinezen van het werk gegooid nadat die hadden laten weten het werk tegen een prijs van bijna de gecalculeerde 800 miljoen te willen afmaken.

De Europese bouwfederatie FIEC heeft naar aanleiding daarvan verplichte uitsluiting van abnomale lage aanbiedingen bepleit.

Reageer op dit artikel