nieuws

13.000 werknemers weg in één jaar

bouwbreed Premium

In één jaar tijd heeft de bouwsector een kleine 13.000 werknemers verloren. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Bpf Bouw, het pensioenfonds voor de bouw.

In de sector werkten eind 2010 185.000 mensen. Het jaar ervoor namen 198.000 werknemers deel aan de bouw-cao. In 2009 daalde het aantal bouwvakkers met 12.000 ook al fors. Ondanks de daling van het aantal deelnemers aan het pensioenfonds, haalde Bpf Bouw het afgelopen jaar een beleggingsrendement van 10 procent. De totale beleggingsopbrengsten over het jaar kwamen uit op 2,5 miljard euro. De dalende marktrente en de stijging van de gemiddelde levensverwachting hadden in 2010 grote invloed op de financiële positie van het fonds. Het zorgde voor een verzwaring van de pensioenverplichtingen van Bpf Bouw. Dat had een negatief effect op de dekkingsgraad, een graadmeter die aangeeft in hoeverre een pensioenfonds in staat is aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

Het fonds sloot 2010 af met een dekkingsgraad van 106,2 procent. De hoogte van de pensioenverplichtingen was toen 26,9 miljard euro. Tijdens de eerste maanden van 2011 is de dekkingsgraad weer gestegen. Eind april 2011 werd 112,2 procent genoteerd.

Reageer op dit artikel