nieuws

‘We gaan dieper tegenwoordig’

bouwbreed

‘We gaan dieper tegenwoordig’

Je moet maar durven: midden in de crisis een feest voor dik 3000 man organiseren en de Haagse rockband Kane bereid vinden als hoofdact op te treden. Continu deed het. “Want je kunt jezelf wel gaan profileren met radio- en televisiespotjes, maar wij doen liever iets terug voor al die mensen die ons hebben geholpen te komen waar we nu staan.”

Aan het woord is Frank Haagedoorn, directeur bouw & infra bij detacheringsbureau Continu. Op de Continu-burelen in het Eindhovense Philips-stadion verhaalt hij over het opmerkelijke initiatief om een deel van de Brabanthallen af te huren voor het verjaardagsfeest van zijn bedrijf. Maar ook over hoe het de detacheerder de afgelopen jaren verging, hoe het internet een trouwe bondgenoot werd, de crisis hard insloeg en de strategie om toch te blijven groeien.

Even voor de duidelijkheid. Hoewel het afhuren van de Brabanthalen en het contracteren van Kane op zijn minst een eeuwfeest doet vermoeden, hoe lang bestaat Continu nu?

“We zijn 15 jaar geleden begonnen op een zolderkamertje. Als arbeidsbemiddelaar op midden- en kaderniveau in de bouw. Inmiddels hebben we acht kantoren. En zijn we een gerenommeerde partij op de bouwkundige en civieltechnische arbeidsmarkt. Sinds afgelopen jaar hebben we de bedrijfsonderdelen Continu Engineering, DTI Engineering en Continu Office samengevoegd tot één bedrijf: Continu.”

Jullie verjaardagspartijtje begin april was een groot succes. Kosten nog moeite werden gespaard om heel veel klanten, kandidaten en relaties een topavond te bezorgen. Is dat verstandig in deze tijd? Hebben jullie dan geen last van de crisis?

“Natuurlijk heeft de crisis in de bouw ons geraakt. In de zomer van 2008 zagen we het opeens aankomen. Al onze klanten trokken massaal hun openstaande vacatures weer in. Voor die tijd probeerden wij kandidaten altijd zo snel mogelijk in dienst van onze klanten te laten treden. Nou, dat was opeens over. Die mensen bleven allemaal bij ons op de pay-list. Lag het risico opeens bij ons. Dan moet je dus heel anders gaan werken. Meer de nadruk op detachering en minder op werving en selectie. Toch denk ik – nee, weet ik – dat we de storm goed doorstaan hebben. We groeien weer, hebben tijdig op internet geanticipeerd, zien ook dat de markt heel voorzichtig overeind krabbelt. En als je dan 15 jaar bestaat – ondanks die crisis. Dan mag je dat toch vieren? Wij hebben er bovendien voor gekozen om het te vieren met de mensen die ons hebben geholpen te komen waar we nu staan. Klanten en kandidaten die in ons zijn blijven vertrouwen. Zo’n feest is overigens ook een heel goed marketinginstrument. Er wordt over gepraat, mensen willen erbij zijn. Dat werkt misschien wel beter dan reclame op radio en televisie. En dat is net zo duur, al zal niemand vragen of dat in crisistijd wel verstandig is.”

Je zegt dat jullie anders moesten gaan werken. Hoe dan?

“Zoals ik al zei: meer nadruk op detacheren en minder op werven en selecteren. Maar ook het feit dat we de drie bedrijfsonderdelen onder één naam hebben samengebracht komt voort uit een andere werkwijze. Je wordt ook creatief: zo geven we tegenwoordig geld terug – onder bepaalde voorwaarden – aan onze klanten als een door ons geselecteerde kandidaat niet voldoet. En met name architectenbureaus willen graag dat wij de kandidaten langer onder onze hoede nemen. We zien dat we tegenwoordig veel meer moeten doen dan het simpel aanbieden van geschikt personeel. We organiseren daarom ook workshops voor onze klanten. Op het gebied van LEAN-bouwen, BIM en Revit, de Wabo.”

In economisch moeilijke tijden zal het aanbod van kandidaten toenemen. Hoe zorg je dat je nog de juiste mensen kunt bemiddelen?

“We beginnen al vroeg met werven. Op verschillende hogescholen zijn we onderdeel van het onderwijsprogramma. We geven sollicitatietrainingen aan studenten, sponsoren studieverenigingen. We gaan dieper tegenwoordig. Kunnen daardoor ook aan klanten meer diepgang bieden. We hebben regelmatig contact met het Economisch Instituut voor de Bouw. Die weten dat we dagelijks bij tenminste veertig bouwbedrijven aan tafel zitten. Dat we kunnen inschatten hoe het gaat. Zien hoe de branche verandert.”

Hoe verandert de branche?

“Je ziet het bijvoorbeeld aan de ontwerpfase. Een programma als Revit. Daar werkten een paar jaar geleden alleen architecten mee. Nu komen er aannemers op onze workshops. Die groep wordt ook steeds machtiger in het bouwproces. BIM geeft aannemers de mogelijkheid veel meer zelf te doen.’’

En? Gaat het al beter? Jullie zitten vooraan in het proces. Wordt het al moeilijker om geschikt personeel te vinden?

“Over het algemeen denkt de bouw niet goed na over wat er over een tijdje moet gebeuren. Want dat er weer schaarste ontstaat is duidelijk. Grotere bedrijven anticiperen daar beter op. Wij merken dat bouwbedrijven verder weg trekken om werk te vinden. Dat verklaart ook de komst van een aantal Europese nieuwe partijen.”

Hoe anticiperen jullie zelf?

“We zijn afwachtender nu. En dat wordt gewaardeerd. Men ziet dat we soms proberen te helpen en wat minder alleen maar commercieel zijn. En we veranderen zelf ook. Al onze kantoren worden helemaal ingericht volgens het nieuwe werken. Minder vaste plekken. Mensen kunnen inpluggen wanneer en waar ze willen.”

Reageer op dit artikel