nieuws

Vier kennisinstituten voor bouwen en wonen fuseren

bouwbreed

De vier kennisinstituten voor steden en ruimtelijke ordening KEI, Nirov, Nicis Institute en SEV gaan samen. Al per 1 januari 2012 moet de fusie ingaan.

De activiteiten van de vier organisaties liggen sterk in elkaars verlengde en vullen elkaar goed aan, is de gedachte achter de fusie. Directeur Olof van de Wal van KEI weet dat het nu voor externe partijen weleens moeilijk is een onderscheid te maken wie nu precies wat doet. “Door de fusie maken we het voor hen eenvoudiger.”

De organisaties hebben al jaren intensief contact, verklaart hij. “De gesprekken over samenwerking die we voerden, leidden er uiteindelijk toe dat we besloten dat we beste helemaal konden fuseren.” Een conclusie was onder meer dat dwarsverbanden tussen medewerkers die op hetzelfde terrein actief zijn, het makkelijkst zijn te leggen binnen één organisatie.

KEI – kennisinstituut voor stedelijke vernieuwing – richt zich op “transformatie van de bestaande stad en van de naoorlogse wijken in het bijzonder”. Dat gebeurt in samenwerking met publieke én private partners. Nicis Institute profileert zich als “kennisinstituut van, voor en door steden in Nederland”. Het zoekt praktische oplossingen op het brede terrein van grootstedelijke problemen. Nirov is een netwerkorganisatie “voor professionals uit de publieke en private sector die werken aan ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen”. De SEV zoekt antwoorden op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen.

De precieze vorm en naam van de nieuwe organisatie moet nog worden uitgewerkt. Gezamenlijke huisvesting is de bedoeling zo gauw dit realiseerbaar is.

Reageer op dit artikel