nieuws

Simpelere regels voor aanbesteding

bouwbreed

Hogere drempelbedragen voor Europese aanbestedingen en verplichte inzet van werklozen. Daarvoor pleit het Comité voor de Regio’s bij de Europese Commissie.

Tien aanbevelingen heeft de Haagse wethouder Henk Kool als rapporteur van het Comitégeschreven. De Europese Commissie werkt aan de herziening van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en heeft al enkele voorstellen gedaan, waarop nu geschoten mag worden. Het Comitévoor de Regio’s, een adviesorgaan van de Europese Unie waarin lokale overheden zitting hebben, geeft nu aan de regels te ingewikkeld en te dwingend te vinden. Vooral het midden- en kleinbedrijf kan hierdoor moeilijk aan de bak komen bij Europese aanbestedingen, vindt Kool.

Daarom is in de eerste plaats verhoging van de drempelwaarden nodig. Daardoor kunnen overheden, ook bij wat grotere opdrachten, zelf kiezen welke aanbestedingsmethode ze willen hanteren. Daardoor kunnen ze beter rekening houden met behoeften van het mkb. Minister Verhagen pleitte eerder, om dezelfde reden, ook al voor een verhoging van de drempel.

Daarnaast wil Kool een verplichting in de richtlijn om langdurig werklozen in te zetten. Het kabinet heeft net besloten voor aanbestedingen boven de 250.000 euro deze social returnte verplichten in de contractvoorwaarden. In de bouw stuit dat op verzet. Gevreesd wordt dat het in deze moeilijke tijden voor de bouw alleen maar zal leiden tot verdringing van vaste krachten.

Het Comitévoor de Regio’s is verder warm voorstander van een ‘aanbestedingspaspoort’. Dit document geeft aan of een aannemer geschikt is voor de werkzaamheden. Dat voorkomt dat hij bij elke aanbesteding telkens weer dezelfde documenten moet aanleveren om zijn geschiktheid aan te tonen.

Uitsluiting

Kool bepleit verder dat het gemakkelijker moet worden om aannemers uit te sluiten van een aanbesteding. Daarbij gaat het hem vooral om inschrijvers waarmee opdrachtgevers slechte ervaringen hebben opgedaan. Als voorbeeld noemt hij de aannemer die voor een abnormaal laag bedrag inschrijft, afziet van de opdracht waardoor een nieuwe aanbesteding uitgeschreven moet worden. Dezelfde aannemer kan gewoon weer meedoen. “Dat wil je voorkomen als opdrachtgever”, aldus de Haagse wethouder.

Reageer op dit artikel