nieuws

Rijksgebouwendienst moet zich weer uitvinden

bouwbreed

De Rijksgebouwendienst moet zichzelf opnieuw uitvinden. De gerespecteerde bouwpoot bij het Ministerie van VROM bungelt plotseling als beheerorganisatie onder Binnenlandse Zaken. Die overgang verliep “soepel en prettig”, benadrukt topman Peter Jägers in het recente jaarverslag, maar was wel wat onverwacht.

De bouwwereld reageerde sceptisch over de onverwachte draai die de Rijksgebouwendienst noodgedwongen maakte. Het aantal nieuwbouwprojecten is op een laag pitje gezet. Het wachten is op een kabinetsbesluit over de compacte rijksdienst waarbij binnenkort knopen worden doorgehakt over de kernministeries en de fusie van de rijksvastgoeddiensten. Die laatste zijn verantwoordelijk voor het afstoten van overtollige panden, een proces dat wel wat vlotter mag verlopen, want daardoor steeg de leegstand tot 3,8 procent in 2010. De verwachting is dat het percentage dit jaar zal stijgen, mede door verschillende contractbeëindigingen. Een eerste grote slag is overigens al gemaakt bij het aantreden van het nieuwe kabinet en het drastisch uitdunnen van het aantal ministeries. Bij de Rijksgebouwendienst zelf werkten in 2010 953 mensen, maar nog voor de zomer wordt versneld een reorganisatie doorgezet, waarbij waarschijnlijk arbeidsplaatsen zullen vervallen.

De trend om te streven naar standaard verzamelkantoren met flexibele, maar uniforme werkplekken is al eerder ingezet. Bij de nieuwe vastgoedstrategie hoort ook het credo om niet meer te bouwen zonder solide business case. De Rijksgebouwendienst maakte een indrukwekkend lange lijst met panden waarbij een afdoende financiële dekking ontbreekt en in principe de komende jaren aangepakt moeten worden. Afstoten of indikken zijn daarbij de makkelijkste manieren. Met geen woord wordt in het jaarverslag gerept over de bouwstop die de Rijksgebouwendienst opgelegd kreeg. Navraag leert dat de bouwstop inmiddels formeel is opgeheven, maar de hand blijft voorlopig op de knip.

Nog altijd beheert de Rijksgebouwendienst 3,9 miljoen vierkante meter kantoor, 10 procent van de totale kantorenmarkt. Nog eens 1,2 miljoen vierkante meter is in gebruik als penitentiaire inrichting. Van de 2000 objecten hebben 350 een monumentenstatus. Het bruto vloeroppervlak is ruim 7 miljoen vierkante meter, waarvan 73 procent in eigendom is en 27 procent wordt gehuurd. Het percentage is afgelopen jaar licht gestegen door het terugkopen van acht rechtbanken van particuliere beleggers. Den Haag, gedomineerd door het hoge aantal ministeries en diensten, spant de kroon met 1,8 miljoen vierkante meter bvo. Amsterdam en Utrecht volgen op ruime afstand met ruim 400.000 vierkante meter bvo op de tweede en derde plaats.

De nadruk lag afgelopen jaar vooral op het beheer van de 2000 objecten, een trend die alleen maar sterker zal doorzetten met de verdere afslanking bij de Rijksoverheid. Daarbij wordt ook werk gemaakt van het energiezuiniger maken van de voorraad. Doel is het verbruik in 2020 met een kwart terug te brengen ten opzichte van 2008. Via slim inregelen van installaties wordt vanaf 2016 al 10 tot 15 procent daarvan gehaald.

Soestdijk

Afgelopen jaar zijn alleen de aanbestedingen voor de Hoge Raad in Den Haag en het Defensiemuseum in Soesterberg op touw gezet. De Amsterdamse IJdock met een paleis van justitie, hotel en appartementen, werd als groot project gegund. De twee nieuwbouwprojecten zijn overigens beide pps-projecten, maar mogelijk voorlopig ook de laatste. De kans bestaat dat paleis Soestdijk het nieuwe onderkomen wordt van het nieuwe historische museum, maar door geldgebrek is het de vraag of de Rijksgebouwendienst ook de opdrachtgever zal zijn. De dienst is overigens wel van plan een leidende rol te blijven spelen als professioneel opdrachtgever en op het gebied van innovatieve contracten.

Kerncijfers vastgoed

Bron: jaarverslag RGD 2010

Reageer op dit artikel