nieuws

Private partijen nemen te weinig verantwoordelijkheid

bouwbreed

Op 1 oktober 2010 trad dan eindelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Volgens de overheid een belangrijke stap om de regeldruk voor bedrijven en burgers te verminderen. Maar liefst 25 bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven moet het aanvragen van vergunningen daardoor een stuk eenvoudiger zijn geworden. Kan de vlag uit, of is de praktijk weerbarstiger dan gedacht? Bouwregels in de praktijk nodigde samen met Adviesburo Nieman enkele marktpartijen uit om de eerste praktijkervaringen te peilen.

Reageer op dit artikel