nieuws

Plannen voor nieuwe winkels ondanks krimpende bevolking

bouwbreed

Regio’s die de komende 15 jaar te maken krijgen met bevolkingskrimp gaan desondanks door met nieuwbouwplannen voor winkelgebieden.

Dat blijkt uit het onderzoek Bevolkingskrimp en winkelgebieden van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Lokale overheden zijn vaak te optimistisch bij het plannen van nieuwe winkelgebieden, vindt Patrick Manning hoofd van de afdeling ruimtelijke ordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. De gevolgen voor de bestaande winkelgebieden en voor de nieuw te ontwikkelen centra worden over het hoofd gezien.

Volgens het onderzoek worden in krimpgebieden nog meer plannen gemaakt voor nieuwe winkels dan in groeiregio’s. Voorbeelden hiervan zijn regio’s Roermond en West-Brabant. Het geldt, zegt Manning, ook voor onder meer Zeeland, Limburg en Oost-Groningen. Ondanks een stagnerende bevolkingsgroei en een verwachte krimp, zijn er volop plannen om de winkelgebieden uit te breiden. “Daarbij is niet nagedacht over de vraag wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor bestaande winkelgebieden en de gewenste winkelstructuur. Leegstand in de oude winkelgebieden is mogelijk, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat juist in de nieuwe centra plekken leeg blijven. Met alle gevolgen van dien.”

In het rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen regio’s met overplanning, zoals Roermond, en regio’s met matige overplanning. De laatste categorie komt onder meer voor in Zeeland, Zuid-Holland en Groningen. In beide regiotypen moeten de plannen worden aangepast. Vooral bestaande winkels zullen anders te lijden hebben onder de nieuwe ontwikkelingen. Gevolg hiervan is onder meer leegstand.

Daarbij merken de onderzoekers op dat niet alle plannen onwenselijk zijn. De nieuw te ontwikkelen winkelcentra kunnen zich bijvoorbeeld richten op consumenten uit andere gebieden of uit het buitenland. Het is echter de vraag of hier ook over is nagedacht.

De onderzoekers zien twee mogelijkheden om problemen te voorkomen. Zo kunnen marktpartijen het initiatief nemen om te investeren in herontwikkeling en vernieuwing van winkelgebieden, terwijl de overheid hierbij een faciliterende rol speelt. Een methode die vooral soelaas biedt bij stedelijke gebieden. De tweede mogelijkheid is dat de overheid actief vernieuwing van de winkelstructuur stimuleert.

Reageer op dit artikel