nieuws

Opvangcapaciteit en doorstroming gebouwen in norm

bouwbreed Premium

NEN heeft de definitieve versie gepubliceerd van de norm die de opvang- en doorstroomcapaciteit van een gebouw bij brand bepaalt. De norm, NEN 6089, is in eerste instantie bedoeld voor situaties waarin sprake is van een totale ontruiming van een bouwwerk.

De norm geldt voor vrijwel alle in het Bouwbesluit 2003 gedefinieerde gebruiksfuncties. Uitzonderingen vormen gebouwen met alleen woonfuncties, een celfunctie (voor gedetineerden) en een gezondheidszorgfunctie (voor bedgebonden patiënten). In de norm zijn de uitkomsten verwerkt van discussies over de problematiek. Zo is het onder voorwaarden toegestaan uit te gaan van gefaseerde ontruiming en mag ook horizontale opvangcapaciteit worden meegerekend.

Tegelijk met de publicatie van de norm komt NEN met een bijbehorend rekenprogramma om het gebruik van de norm te vergemakkelijken. De grote verscheidenheid aan gebouwen maken de norm complex. De berekening die in de norm wordt gehanteerd is namelijk gebaseerd op een sterk vereenvoudigd model van de werkelijkheid van een gebouwontruiming. De bedoeling hiervan was alleen vast te stellen of de bouwkundige kenmerken van het bouwwerk een veilige ontruiming garanderen. Met het rekenprogramma, NPR 6080, kunnen specifieke ontruimingsscenario’s worden gemaakt.

Reageer op dit artikel