nieuws

Noord-Holland zet deur megastallenop een kier

bouwbreed Premium

Noord-Holland heeft de deur op een kier gezet voor de uitbreiding van megastallen. Dat hebben Provinciale Staten besloten tot grote woede van Milieudefensie en de Dierenbescherming.

“Dit is slecht nieuws voor mens, dier en milieu”, aldus beide organisaties over het besluit dat gesteund werd door de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA. Zij wijzen erop dat de Staten in 2009 nog tegen de komst van meer megastallen was na een burgerinitiatief hierover.

Bij een gedeeltelijke herziening van de structuurvisie vorig jaar hadden Gedeputeerde Staten voorgesteld om nieuwe vestigingen te verbieden. Alleen bestaande veehouderijen zouden beperkt mogen uitbreiden. Als dat niet mogelijk zou zijn op hun bestaande plek, zouden zij zich mogen hervestigen in een beperkt concentratiegebied in de Wieringermeer.

In het noordelijk deel van de provincie mogen bestaande bedrijven nu uitbreiden naar 2 hectare en met ontheffing zelfs nog veel meer. Ten zuiden van de grens Alkmaar-Hoorn is uitbreiding tot 1,5 hectare mogelijk en met ontheffing tot 2 hectare, is nu besloten.

Het besluit is opmerkelijk omdat in alle provincies megastallen en uitbreidingen niet meer zijn toegestaan. Dat heeft behalve met het ruimtebeslag en de bijbehorende milieuproblemen ook te maken met het gevaar voor besmettelijke dierziektes die weer een risico voor mensen kunnen vormen.

Reageer op dit artikel