nieuws

Nieuwkoop zet zijn hoop op een paar hele zachte winters

bouwbreed

Op het terrein van de voormalige camping op de Nieuwkoopse Zuidhoeklocatie ligt de grond hoog opgebracht. Wat ooit legakkers waren voor de turfwinning werd in de eerste helft van de vorige eeuw gebruikt als stortplaats voor huishoudelijk afval.

Het is duidelijk te zien: de grond ligt bezaaid met scherven, lege flesjes en andere keramiekresten. Weinig plastic, want de stort werd al in de jaren vijftig gesloten. De puinheuvel is een groot contrast met het schitterende uitzicht op een van de mooiste Nederlandse veenplassen. De Zuideinderplas toont zijn schoonheid normaliter slechts aan de bewoners van enkele villa’s aan het water en de fietsers op het Meijepad. Vanaf de openbare weg is de plas onzichtbaar.

Met de komst van een nieuwe woonwijk met 87 woningen worden de koppen van de landstroken met veel groen en zwemsteigers geschikt gemaakt voor recreatie. De grond voor de wijk wordt deels in kavels uitgegeven. Met aanleg- en loopsteigers bij de huizen krijgt de wijk een waterrijk karakter.

“Het deel waar we nu op staan, wordt in het nieuwe plan een vaart”, zegt gemeenteadviseur Ed Brouwer “We verwachten dat deze berg grond voor een groot deel wegzakt in de veenbodem. De rest van de grond wordt afgegraven en elders op het terrein gelegd.” Om ervoor te zorgen dat de ophoging niet horizontaal wegzakt in de slappe bodem, worden de landtongen beschermd door permanente damwanden die later netjes worden weggewerkt in steigers bij de woningen. Brouwer wijst op een stapel lange houten planken die nog op het terrein liggen. “We hebben een test gedaan om te kijken of het ook met hout kan, maar zelfs met een lengte van acht meter zakten deze planken nog scheef. Het moet dus met stalen damwanden.”

De logistiek is de grootste uitdaging van dit project, stelt procesmanager Jan Willem van der Linde van de gemeente Nieuwkoop. “We hebben er heel lang over nagedacht hoe we de schone grond hier moeten krijgen. Over de weg is de makkelijkste oplossing, maar de aanvoer moet over een krappe veendijk met veel omwonenden. Dat zou vermoedelijk tot schade aan de omliggende woningen leiden, en voor jaren overlast zorgen. Het aanleggen van een nieuwe aanvoerweg over de weilanden naar de provinciale weg bleek uiteindelijk ook geen optie. We hebben zelfs onderzocht of de grond kon worden aangevoerd via een pijpleiding. Maar dat zou betekenen dat we een gronddepot moeten aanleggen. Maar omdat die techniek relatief nieuw is, zijn de risico’s daarvan niet duidelijk. Dus vervoer over het water bleef over.”

Maar ook die optie is niet eenvoudig. De Zuidhoeklocatie grenst aan een Natura 2000-gebied, een deel van de Europese Ecologische Hoofdstructuur. Dus gelden strenge regels voor vervoer. Van der Linde: “We houden ook rekening met het broedseizoen en de zomerse recreatievaart. Eigenlijk voeren we alleen grond aan in de herfst- en wintermaanden. We hopen daarom op zachte winters de komende jaren.”

Het gevolg is dat de aanvoer in totaal drie tot vier jaar gaat duren. En om die tijd ten volle te benutten wordt een deel van de wijk straks gebouwd, terwijl men even verderop nog grond aanvoert. Die grond moet ook nog ergens vandaan komen. De gemeente voert nog overleg over hoe dat precies aan te pakken. “Maar de grond zal vanaf de Oude Rijn moeten komen”, legt Brouwer uit, “en bij Zwammerdam door een nauwe sluis voor de recreatievaart richting de Plassen worden gebracht. Daardoor kan er alleen met relatief kleine schepen worden gevaren. De reis van en naar de loswal bedraagt naar schatting drie uur. We gaan ervan uit dat er dagelijks 11 a 12 schepen met een lading van 30 tot 40 kuub kunnen varen. In totaal komen we op zo’n driehonderd vaardagen voor de grondaanvoer.”

Door de verslechterde huizenmarkt heeft de gemeente gekozen voor een langere herontwikkeltijd. Het totale project gaat nu zo’n zeven jaar duren. Van der Linde: “Alternatieven als een natuur- of recreatiegebied of het terugbrengen van een camping waren eigenlijk geen optie. De woningen zijn nodig om de dure sanering, die zo’n tien miljoen euro kost, te betalen. En de gemeente kon het niet laten zoals het was: er lag een opgave om die grond te saneren.”

Reageer op dit artikel