nieuws

Naaldwijk gaat over op kaswarmte

bouwbreed Premium

Tomatenkwekers houden via de omweg van warmte/koude-opslag in de bodem de woningen warm van de nieuwe wijk Hooge- land in Naaldwijk. Corporatie Vestia en telersvereniging Prominent werken samen in dit project. Verhoeven uit Drunen begint op 9 mei met boren.

Tuinders zijn al wel bekend met het leveren van warmte, zegt energiemanager Ferdi van Elswijk van Prominent. “Dat is dan vooral restwarmte uit warmte/kracht-koppelaars (WKK).” In dit geval gaat het om de warmte die ’s zomers uit de kassen moet worden afgevoerd. De tuinders krijgen daar volgens het contract met beheerder Vestia Energie in de komende acht jaar koude voor terug. De kassen vormen een gesloten complex van 3,5 hectare. Naast dit complex staat voor 6 hectare aan conventionele kassen.

De warmte wordt opgeslagen in open bronnen op 250 meter diepte. Twee doubletten bedienen de zevenhonderd woningen die Vestia en zijn ontwikkelaar Ceres Projecten in Hoogeland laat bouwen. De eerste fase daarvan is inmiddels begonnen. “AM Vastgoed uit Rotterdam en Bouhuisen Groep uit Naaldwijk wilden op hun locatie in Hoogeland-West aanvankelijk ook meedoen”, vertelt Peter Barendse van Ceres Projecten.

AM bouwt ruim tachtig woningen en de Bouhuisen Groep ongeveer honderdvijftig. “Hoogeland-West ligt echter wat ongunstig voor het kassenwarmtenet”, zegt woordvoerster Jaqueline den Brabander-Van Leeuwen van de gemeente Westland.

Alternatief

Warmtenetbeheerder Vestia Energie houdt rekening met een eventuele uitval van partijen. De bewoners van Hoogeland zullen daar niets van merken”, garandeert woordvoerster Ilse de Wilde van corporatie Vestia. “In de bodem zit voor drie jaar warmte. Dat geeft voldoende tijd om een alternatief te vinden.” Dat alternatief heet volgens Barendse oppervlaktewaterregeneratie. “Warmte uit oppervlaktewater wordt door middel van wisselaars naar de bron geleid. De hoeveelheid die daarmee kan worden gewonnen is vergelijkbaar met wat uit de kassen komt.”

Met de voorgenomen zevenhonderd aansluitingen is de capaciteit van de bron volgens Barendse en Van Elswijk nog niet volledig benut. In totaal biedt Hoogeland ruimte aan elfhonderd woningen. Prominent stelde voor het zwembad De Hoge Bomen van Naaldwijk aan te sluiten op het kassenwarmtenet. Het project in Hoogeland is wat Van Elswijk betreft ‘het eerste draadje van een spinnenweb’.

Reageer op dit artikel