nieuws

‘Meer burenruzie zonder welstand’

bouwbreed

‘Meer burenruzie zonder welstand’

Het gemeentebestuur van Eindhoven wil de welstandscommissie en -nota afschaffen. Om de regeldruk te verminderen legt de stad de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit voortaan bij de initiatiefnemer. Tot groot ongenoegen van de Federatie Welstand. “De gemeente ontneemt haar burgers een belangrijke dienst.”

De naam ‘welstandcommissie’ klink niet iedereen als muziek in de oren. Architecten, bouwers en opdrachtgevers kennen allemaal de verhalen over de beruchte rode pen van over de tekening gebogen dakkapel fetisjisten, die een mooi ontwerp op het allerlaatste moment naar de prullenbak verwijzen. Maar volgens directeur Flip ten Cate van de koepel Federatie Welstand klopt dat beeld totaal niet. “Welstandscommissies zitten in een onhandige positie, helemaal aan het eind van het proces. Dat kan wel eens botsen met de initiatiefnemer. Maar verwijten van achterkamertjespolitiek of betutteling is echt onzin. Het gaat in alle openbaarheid, en men toetst aan wat in democratisch vastgestelde nota’s staat. Er is geen sprake van een eigen oordeel.”

Maar toch, veel politici denken dat het met de welstand wel wat minder kan. De commissies staan in de landelijke en de plaatselijke politiek onder druk. Eindhoven is de eerste grote stad die de gehele welstand wil afschaffen. “Het is prima dat er discussies over zijn, maar ik begrijp gewoon niet hoe ze tot zo’n besluit zijn gekomen. Straks hebben inwoners van Eindhoven geen enkele mogelijkheid meer om zich te verweren tegen de frivoliteiten van een ander. En dat heeft gevolgen voor de buurt, want dan moeten mensen dat onderling regelen. Ik voorzie heel wat zaken voor de Rijdende Rechter. En juridische maatregelen hebben vaak weinig zin, want dan moet men bewijzen dat er daadwerkelijk schade wordt geleden als de buurman zijn gevel oranje heeft geschilderd.”

Het is overigens maar de vraag of de gemeenteraad instemt met het voorstel, denkt Ten Cate. “Drie jaar geleden is gestart met een proef in een aantal wijken in Eindhoven. De rijkere buurten wilden niet eens meedoen. Maar een evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Toch werd in het bericht van het gemeentebestuur vol trots gemeld dat 75 procent van de bouwwerken in de welstandsvrije zone achteraf wel voldoet aan de normen. Waarom zo triomfantelijk? Dat is een kwart dat niet voldoet aan de welstandsnorm!”

Ten Cate denkt dat welstandscommissies meer kunnen doen om het bouwproces makkelijker te maken. “Er is veel kennis aanwezig bij welstand. Ze kunnen ook adviseren over de juiste aanpak, wijzen op problemen die later kunnen optreden en helpen met het proces sneller te doorlopen. Welstand wordt nu nog te veel beschouwd als een hobbel.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels