nieuws

Interview Rob Mooren en Leo van der kemp ‘Dat eigenwijze hoort ook bij de rol van consultants’

bouwbreed Premium

Bolwerk PRC gaat per 1 juli op in Arcadis. De lijnen tussen de managers uit Bodegraven en het ingenieursbedrijf in Arnhem zijn zo vervlochten geraakt dat het vierhonderdkoppige bureau uit praktische overwegingen verder gaat onder de vlag van het moederbedrijf.

“Is PRC eigenwijs? Dat hoort ook bij de rol van consultants”, verontschuldigt Leo van der Kemp, directeur van Arcadis’ divisie gebouwen. “Klanten vinden onze hele korte lijnen prettig. Snel even bellen. We gaan verder dan onze opdracht.”

“PRC eigenwijs? Ik zal het maar zelfbewust noemen”, reageert Rob Mooren, directeur Arcadis Nederland. PRC-man Van der Kemp: “Ik zeg niets.”

Bureau PRC kwam in 1969 voort uit bouwbedrijf Nederhorst. Zijn projectmanagers werkten aan grote ingewikkelde projecten zoals de Deltawerken en de uitbreiding van Schiphol. In 1995 volgde de fusie met Bouwcentrum. De samensmelting betekende een uitbreiding van het werkterrein van slechts infra naar ook gebouwen. Gezondheidszorg kwam in beeld, onderwijs en de gebouwenvoorraad van gemeenten. Pijlers werden naast advisering en projectmanagement ook beleidsonderzoek en kennisontwikkeling. In 2003 trad PRC toe tot Arcadis. Een kwart van het werk komt van infra, de rest vloeit voort uit de gebouwde omgeving.

Van der Kemp: “De verkoop van het bedrijf aan Arcadis was een bewuste keuze. De markt veranderde, we waren een marktleider met ambities. Of we zouden meer andere bedrijven moeten kopen, kralen rijgen. Of aansluiting zoeken bij een grote partij. Europa opende zich en we waren beducht voor de buitenlandse concurrentie. Gelijktijdig wilden we onze internationale positie versterken.”

Een nichespeler worden? Kleiner maar fijner? Nee dan toch liever groter en ten aanval. “We zochten een bedrijf dat ons graag wilde hebben. Even hadden we een vrijage met een beursgenoteerde Engelse partij. Toen vervolgens het contact tot stand kwam met Arcadis, dat behoefte had aan managers en consultants, was er snel een klik.”

Logische stap

Nee, het opgaan van PRC in Arcadis is geen gevolg van de alom toeslaande crisis, verzekert Van der Kemp. “De nieuwe stap is een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de markt. De hoofdlijn is dat sinds een jaar of tien steeds meer geïntegreerd gewerkt wordt aan oplossingen voor de klant. Vroeger werd alles in stukjes en beetjes bekeken. En later weer aan elkaar geplakt. Nu doen we alles in één keer en hebben daar dankzij Arcadis ook de technische kennis voor in huis.”

Rob Mooren: “We hebben onze 35 grootste klanten gevraagd wat zij zouden vinden van de naamsverandering. Iedereen noemt het een logische stap. Met de opmerking: zorg wel dat je zowel de inhoud als de benaderbaarheid goed houdt.” Van der Kemp: “Het viel zo langzamerhand ook niet meer uit te leggen dat Rijkswaterstaat bij geïntegreerd werk van ons twee facturen kreeg.”

Opknapbeurt

Het kantoor in Bodegraven krijgt een grondige opknapbeurt en wordt een vestiging met 300 werkplekken. De vijftig in Delft actieve PRC’ers verdelen zich over de locaties Rotterdam en Bodegraven. De vestiging in Eindhoven wordt stevig uitgebreid tot een post van tachtig medewerkers.

De markten trekken in deelgebieden voorzichtig aan. Van der Kemp: “Het bedrijfsleven investeert weer. De Deutsche Bank heeft een nieuw hoofdkantoor op de Zuidas en rolt een stuk of veertien regiokantoren uit. We hopen voor deze bank ook internationaal te kunnen werken.”

Reageer op dit artikel