nieuws

Grote bedrijven prijzen Cradle to Cradle aan

bouwbreed

De zeventien grote Nederlandse bedrijven die zich anderhalf jaar geleden lieten overhalen om een Cradle to Cradle ‘leercommunity’ te vormen, zijn enthousiast over het resultaat.

Het door de vorige regering ingevoerde project zetten de bedrijven vanaf nu zelfstandig voort. De ervaringen van de afgelopen tijd zijn alvast te boek gesteld, als inspiratiebron voor andere bedrijven.

Het Cradle to Cradle-principe staat voor een duurzame economie. De bedrijven zien er nieuwe groeikansen in. De samenleving profiteert ook, onderkent het gezelschap de grote voordelen voor mens en milieu. De veelbesproken veronderstelde tegenstelling tussen economie en milieu laat het achter zich.

De overheid wilde met zijn initiatief inspelen op de behoefte van bedrijven om in een besloten groep de mogelijkheden van het nieuwe fenomeen te verkennen. Het noemen van de namen van de deelnemers lag eind 2009 zelfs al gevoelig. Tegelijk bestond grote behoefte aan het uitwisselen van inzichten en ervaringen om het nieuwe principe beter onder de knie te krijgen.

Volgens Hester Klein Lankhorst (hoofd Afval en Ketens van het ministerie van I&M) laat het succes het belang zien van de aanjagende rol van de overheid. “Daar gaan staan waar de energie is en bedrijven bij elkaar brengen.”

Alle zeventien bedrijven zouden kansen hebben gezien voor de ontwikkeling van nieuwe producten en het bereiken van nieuwe markten en doelgroepen. Verschillende leveren aan de bouw. De groep telt grote producenten zoals Akzo en DSM. Andere aan de bouw gerelateerde bedrijven zijn Mosa (tegels), EuroCeramic (onder meer rioolbuizen), Sapa Pole Products (lichtmasten) en Van Gansewinkel (inzameling en verwerking van afval). Ook Philips is van de partij.

Kringlopen

Cradle to Cradle staat voor het sluiten van kringlopen. Hergebruik moet telkens opnieuw plaatsvinden en wel op een hoog niveau. Aan het begin van de cyclus leiden ruwe grondstoffen tot mooie bouwmaterialen. Die zijn in een volgende fase opnieuw grondstof voor hoogwaardige producten. Anders dan in de gangbare praktijk met vaak niet meer dan een marginale eindbestemming, bijvoorbeeld als bodemversteviging of als vulstof.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels