nieuws

Gemeente protesteert tegen concept tracébesluit traject Weesp-Lelystad

bouwbreed Premium

De gemeente Lelystad is het niet eens met het ontwerp-tracébesluit voor de spooruitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV-Saal). Burgemeester Margreet Horselenberg vindt het vooral spijtig dat station Lelystad-Zuid ontbreekt in de plannen.

Horselenberg stelt in een brief aan minister Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu) dat het station een ‘belangrijke functie’ vervult voor de bereikbaarheid van het zuidelijk deel van de stad. Bovendien is de komst van het station van belang voor de ontsluiting van Lelystad Airport, aldus de gemeente. “Een hoogwaardige verbinding tussen Schiphol en Lelystad Airport vormt een essentieel onderdeel van de ontwikkelingsplannen van de luchthaven.”

Station Lelystad-Zuid is een toekomstig station in Lelystad dat bij de aanleg van de Flevolijn in 1988 in ruwbouw is aangelegd. De nooit afgebouwde treinhalte ligt in een onbebouwd gebied ten zuiden van de rand van de stad.

Het station komt formeel niet voor in het tracébesluit voor het project, geeft Horselenberg toe. “Maar een ruimtelijke reservering is op dit moment wel van belang. Zodat deze ook direct planologisch wordt verankerd in het op het tracébesluit volgende bestemmingsplan.”

Voor OV-Saal heeft het kabinet in totaal 1,4 miljard gereserveerd. Dit project wordt gerealiseerd om de toename van het treinverkeer als gevolg van de groei van Almere en de openstelling van de Hanzelijn (eind 2012) te kunnen opvangen.

Het ontwerp-tracébesluit voor het traject Weesp-Lelystad, waar de gemeente Lelystad bezwaar tegen maakt, is soberder dan eerdere plannen. Onder meer de spoorverdubbeling bij Almere is geschrapt, omdat het project hierdoor twee keer zo duur zou worden. Op advies van de NS en spoorbeheerder Prorail werd gekozen voor ‘kleine maatregelen’. Volgens Schultz kan het huidige spoor hierdoor beter worden benut. Ook hiertegen tekent de gemeente Lelystad bezwaar aan. “Door het spoor bewust nog intensiever te gebruiken wordt de laatste flexibiliteit uit het systeem geperst en zal het olievlekeffect bij vertragingen verder worden vergroot”, denkt burgemeester Horselenberg. Lelystad verzoekt de minister ‘met klem’ om de ‘noodzakelijke spoorverdubbeling’ op te nemen in het Tracébesluit.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil nog niet ingaan op de brief van Lelystad. “De minister zal via de officiële kanalen reageren op de zienswijze van de gemeente”, laat een woordvoerder van Schultz van Haegen weten.

Reageer op dit artikel