nieuws

Fijnzeef geeft hogere scheidingsrendementen

bouwbreed Premium

Toepassing van fijnzeeftechnologie bij de voorbehandeling van afvalwater wint terrein. Tegen lagere energiekosten levert dit hogere scheidingsrendementen dan het traditionele voorbezinken. Op de RWZI Blaricum vindt momenteel een eerste grootschalig praktijkonderzoek plaats.

De door het Noorse Salsnes Filter gepatenteerde fijnzeeftechnologie is tot dusver vooral in Scandinavië toegepast. De fijnzeven kunnen vaste stof uit ruw influent vergaand verwijderen. Ruw afvalwater bevat hoge concentraties cellulose (vooral afkomstig uit wc-papier) dat met deze techniek efficiënt wordt verwijderd. Jaarlijks gaat het in Nederland om circa 1,7 miljoen kilo.

Coos Wessels van BWA in Purmer-end, de exclusieve dealer voor de Benelux, spreekt van “een techniek die zich het afgelopen decennium in de praktijk heeft bewezen. Op ruim 300 installaties die ruw afvalwater behandelen, is aangetoond dat scheidingsrendementen van 70 procent realistisch haalbaar zijn.”

Wessels omschrijft het zeefproces als een langzaam draaiende band waarop de zwevende stoffen blijven liggen. Het uitgezeefde pulp wordt vervolgens ontwaterd en geperst tot een droge stof. “Zo is een aanzienlijk groter debiet over een relatief klein filteroppervlak te verwerken, waardoor het proces veel minder ruimte vergt.” De grote winst zit volgens hem vooral in een lager energieverbruik van de beluchting en een vermindering van slibgroei. “Deze techniek leidt tot lagere exploitatiekosten en is daarmee een voordeliger vervanger van de traditionele voorbezinktank.” De volgende stap is volgens Wessels om het afgescheiden droge materiaal beter te benutten door hergebruik.

In Nederland is de voorbehandelingstechniek voor biologische afvalwaterzuivering nog onderwerp van onderzoek. Waternet startte vorig jaar met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) een uitgebreid onderzoek op RWZI Blaricum. Hier vindt een eerste full-scale praktijkproef plaats. Het gaat om een kleinschalig project waar 500 tot 570 kubieke meter water per uur wordt verwerkt. Wessels: “De waterschappen zijn geïnteresseerd, maar willen zeker weten of de verwijdering van organisch afbreekbaar materiaal de biologische processen niet nadelig verstoort. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar de indicatoren wijzen op een positief effect.” Het project moet onder andere meer duidelijkheid geven over de verwijderingsrendementen met influentzeven.

Ook internationaal wint de techniek populariteit. Salsnes Filter tekende onlangs een contract voor ontwerp, engineering, levering en automatisering van een installatie voor de behandeling van ruw influent voor de waterzuivering van Guadalajara in Mexico. De installatie, die bij piek-aanvoer 55.000 m3/h afvalwater behandelt, is daarmee de grootste ter wereld. De installatie wordt in oktober geïnstalleerd.

Reageer op dit artikel