nieuws

‘Eisen nodig voor energiebesparing’

bouwbreed

Laat de overheid stringente eisen stellen om huiseigenaren ertoe te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen. De huidige werkwijze werkt averechts. Dat staat in een rapport van het Nicis Adviescollege Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Het college vindt dat een woning alleen mag worden verkocht als deze voldoet aan de eisen in het energielabel. Verder vindt het Nicis […]

Laat de overheid stringente eisen stellen om huiseigenaren ertoe te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen. De huidige werkwijze werkt averechts.

Dat staat in een rapport van het Nicis Adviescollege Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Het college vindt dat een woning alleen mag worden verkocht als deze voldoet aan de eisen in het energielabel. Verder vindt het Nicis dat makelaars woningverkopers moeten wijzen op de verplichting van het hebben van een energielabel. Ook moet de kadasterwet worden gewijzigd, zodat notarissen het label opnemen in de koopovereenkomst.

Het onderzoek concludeert dat de huidige werkwijze van de overheid een averechts effect heeft op energiebesparing. De onderzoekers wijzen in het bijzonder op belemmerende wetgeving.

Investeren

De maatregelen die het Nicis voorstelt moeten ertoe leiden dat huiseigenaren meer bereid zijn om te investeren in energiebesparing. De acties om dat te bereiken, hoeven niet uitsluitend van de rijksoverheid te komen, aldus het rapport. Zo wordt gemeenten geadviseerd afspraken te maken met corporaties om bij herstructurering meer dan nu het geval is duurzame renovaties te verwezenlijken. Een ander voorstel behelst het mogelijk maken van meer financiële arrangementen. Hier ligt een taak voor de gemeenten en het Rijk. Gemeenten moeten bijvoorbeeld blijven investeren in lokale en regionale subsidies en leningen die kunnen worden aangewend om duurzame energieopwekking te stimuleren. Het Rijk moet aan de wieg staan van uiteenlopende financieringsmogelijkheden. Als voorbeelden noemt het Nicis onder meer groene leningen en afbetalingsregelingen. Het adviescollege stelt daarnaast voor om de rente voor investeringen in zonnepanelen en kleinschalige windturbines voor huiseigenaren aftrekbaar te maken van de belasting.

Kredietgaranties

Corporaties die geld willen steken in energiebesparingsmaatregelen moeten in aanmerking komen voor kredietgaranties. Korting op de overdrachtsbelasting kan er voor zorgen dat huiseigenaren hun investering in energiebesparende maatregelen snel terugverdienen.

Reageer op dit artikel