nieuws

Dossier salarisonderzoek

bouwbreed Premium

Dossier salarisonderzoek

Medewerkers in de bouw rekenen het komend jaar op een salarisstijging van 3,1 procent. Dat blijkt uit het Cobouw Salarisonderzoek in de Bouw, dat dagblad Cobouw samen met Berenschot uitvoerde.

Over de eerste maanden van 2011 steeg het gemiddelde salaris met 3,1 procent. In 2010 kon de gemiddelde medewerker in de bouw 2,6 procent extra loon tegemoet zien. De hoogste stijging deed zich in 2011 voor bij medewerkers van gww-bedrijven, die er 4,3 procent bij kregen. Architectenbureaus en medewerkers bij toeleverende bedrijven kregen 3,4 procent meer loon. In 2010 pakten de ambtenaren nog de hoogste stijging, ook al 4,3 procent.

De positieve cijfers maken dat de meeste bouwprofessionals ook een stuk positiever naar de toekomst kijken. Daar waar ze in het najaar van 2010 in verschillende deelsectoren van de bouw nog ronduit negatief over loonontwikkeling, vacatures en loopbaanontwikkeling waren, vulden de bijna 600 respondenten die in mei van dit jaar zijn ondervraagd beduidend positievere antwoorden in. Alleen medewerkers van toeleverende bedrijven zijn ronduit negatief over de wegvallende vraag naar hun producten en diensten.

In totaal vulden ruim 1200 medewerkers, werkzaam bij aannemers, architectenbureaus, ingenieursbureaus, installatiebedrijven, corporaties en overheden de enquête in die eerst in november via e-mail werd verspreid en later nog eens in mei van dit jaar. De antwoorden laten zien dat de gemiddelde werknemer in de bouw de wereld wat rooskleuriger inschat dan een half jaar geleden. Het Salarisonderzoek in de Bouw werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met Berenschot, het organisatie-adviesbureau dat ook de analyse van de cijfers voor zijn rekening nam.

Lees ook de andere artikelen uit de salarisbijlage van Cobouw!

Reageer op dit artikel