nieuws

Dikkere orderportefeuilles in b&u

bouwbreed

De hoofdaannemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw hebben voor een halve maand meer projecten in portefeuille dan een jaar geleden. Medio maart hadden de bouwers voor 6,2 maanden werk op de plank liggen.

De jongste conjunctuurmeting van het Instituut van de Bouw onder ruim vierhonderd hoofdaannemers laat zien hoe weerbarstig de omstandigheden nog steeds zijn. Vooral de woningbouwers – royaal de belangrijkste bouwtak in Nederland – zetten zich schrap. Weliswaar meldt iets meer dan de meerderheid van de bedrijven geen problemen te hebben, maar 36 procent van de ondernemingen kampt met ernstige stagnatie door een gebrek aan opdrachten.

Van de woningbouwers ziet 16 procent de bedrijvigheid komende maanden afnemen. Een groep concurrenten (11 procent) rekent daarentegen op groei. Duidelijk is wel dat het onderhanden werk in de greep is van een neergaande trend. Van de directies ziet 47 procent de orderportefeuilles dunner worden.

De krimpende woningbouwproductie gaat in 12 procent van de bedrijven gepaard met een sanering van het aantal medewerkers. De ondernemers schatten de prijzen in als vrij stabiel.

Stagnatie

In de utiliteitsbouw beschikken de hoofdaannemers gemiddeld over een werkvoorraad van 5,8 maanden. Net als in de woningbouw kampt ruim een derde van de bedrijven met stagnatie vanwege het gebrek aan orders. Over de naaste toekomst heerst bij veel bedrijven weinig optimisme. Voor bijna de helft van de bouwers is duidelijk dat het onderhanden werk afneemt. In 15 procent van de bedrijven worden dit voorjaar arbeidsplaatsen geschrapt. De infrabedrijven bouwen voort op een ordervoorraad van 6,4 maanden. De grond- en waterbouwers zitten aanzienlijk beter in het werk dan de wegenbouwers. Van hen is een groep van 15 procent op zoek naar extra werknemers.

Drie kwart van de ondernemers in de infrahoek geeft aan geen enkele last te hebben van stagnatie. De prijzen hebben een stijgende tendens. De helft van de wegenbouwers verwacht binnenkort zijn orderportefeuille te kunnen versterken. In de grond- en waterbouw neemt de werkdruk af.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels