nieuws

‘Crisis- en herstelwet aanpassen’

bouwbreed

Nu de Crisis- en herstelwet permanent wordt, is het tijd voor enkele aanpassingen en verbeteringen. Darvoor pleit Bouwend Nederland. ‘Onbekend maakt onbemind’ is volgens de branchevereniging de reden dat te veel gemeenten terughoudend zijn met het gebruik van de Crisis- en herstelwet voor woningbouwplannen van twaalf of meer woningen en maatschappelijk vastgoed. Meestal wordt gekozen […]

Nu de Crisis- en herstelwet permanent wordt, is het tijd voor enkele aanpassingen en verbeteringen. Darvoor pleit Bouwend Nederland.

‘Onbekend maakt onbemind’ is volgens de branchevereniging de reden dat te veel gemeenten terughoudend zijn met het gebruik van de Crisis- en herstelwet voor woningbouwplannen van twaalf of meer woningen en maatschappelijk vastgoed. Meestal wordt gekozen voor het aloude veilige systeem dat langer duurt, maar waar gemeenten volop ervaring mee hebben.

Vereenvoudig de besuitvorming zodat de wet beter aansluit bij de Omgevingsvergunning, bepleit Bouwend Nederland dan ook als oplossing. Dat maakt de toepassing ervan voor ambtenaren eenvoudiger en overzichtelijker.

Daarnaast ziet ‘Zoetermeer’ dat er ook gemeenten zijn die de wet wel willen gebruiken, maar dat niet kunnen omdat de omvang van plannen kleiner is dan de vereiste twaalf woningen. Daarom stelt Bouwend Nederland voor de ondergrens volledig te schrappen. Daarmee gaat de organisatie zelfs nog een stap verder dan de Aannemersfederatie die de ondergrens wilde verlagen naar zo’n vijf woningen. Voor beide organisaties speelt mee dat tornen aan de grens goed is voor het midden- en kleinbedrijf.

Aanvragen om af te wijken van het bestemmingsplan moeten ook sneller worden afgehandeld. Nu mogen gemeenten daar nog een half jaar over doen. Waar het nieuwe omgevingsrecht een fatale termijn van acht weken kent voor de afdoening van een vergunning, vindt Bouwend Nederland dat veel te lang.

Dat de wet volop aandacht heeft voor rijksinfrastructuur en daar ook voor wordt toegepast, vindt de vereniging prima. Maar waarom dan niet hetzelfde geregeld voor provinciale en gemeentelijke infrastructuur?

Bouwend Nederland denkt dat als deze pleidooien op vruchtbare bodem vallen en de wet volgens deze lijnen wordt aangepast, toepassing ervan voor meer mkb-bedrijven bereikbaar wordt. Ook wordt het voor overheidsopdrachtgevers waaronder gemeenten, een stuk eenvoudiger, “Winst voor alle partijen dus”, aldus de branche-organisatie.

Reageer op dit artikel