nieuws

Campus blijft Servatius achtervolgen

bouwbreed Premium

De Spaanse architect Santiago Calatrava heeft een rechtszaak tegen corporatie Servatius over een hoger honorarium gewonnen. Dit betekent dat Servatius de architect 4 miljoen moet betalen boven op de al betaalde bedragen. Dat maakt de strop van het niet gerealiseerde prestigieuze studentenwoningproject voor de corporatie nog iets groter. De bouwkosten liepen dusdanig op, dat Servatius […]

De Spaanse architect Santiago Calatrava heeft een rechtszaak tegen corporatie Servatius over een hoger honorarium gewonnen.

Dit betekent dat Servatius de architect 4 miljoen moet betalen boven op de al betaalde bedragen. Dat maakt de strop van het niet gerealiseerde prestigieuze studentenwoningproject voor de corporatie nog iets groter. De bouwkosten liepen dusdanig op, dat Servatius in 2009 gedwongen was de stekker uit het project te trekken. De bouwvoorbereiding was toen al begonnen en schadeclaims van diverse partijen vlogen de corporatie om de oren.

Servatius meende dat Calatrava had kunnen weten dat het project voor het ver boven het oorspronkelijke budget uitstijgende bedrag nooit gerealiseerd had kunnen worden. Hij zou zich daarom ten onrechte rijk hebben gerekend.

De zaak is behandeld door de rechtbank in Den Haag. Die blijkt niet gevoelig voor bovengenoemd argument van de corporatie. Ook al verwijst Servatius naar een artikel in de overeenkomst voor het bouwteam, waarin het beschikbare budget staat genoemd. Uit de notulen van een vergadering in augustus 2008 komt namelijk naar voren dat Servatius bereid was extra kosten te accepteren. Op die bijeenkomst werd de detailuitwerking met Calatrava besproken. Servatius accepteerde het detailontwerp en ook dit leidt tot extra kosten, zo staat in de notulen, weliswaar zonder toelichting over de mogelijke bedragen. De corporatie zou echter voldoende gelegenheid hebben gehad dat na te laten rekenen.

Bij daadwerkelijke realisatie zouden de stichtingskosten waarschijnlijk zijn opgelopen van de 124 miljoen euro naar meer dan 200 miljoen, vooral door een verdrievoudiging van de begrote bouwkosten. In het begin werd uitgegaan van 42 miljoen euro, uiteindelijk blijkt het bedrag op te lopen tot ruim 124 miljoen euro.

Volgens de rechtbank dient te worden afgerekend op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde ontwerp. Wat Servatius vervolgens wel of niet daadwerkelijk laat bouwen, doet op de laatste 10 procent van de vergoeding na, niet terzake. Dit zou anders zijn geweest, aldus de rechtbank, als Servatius Calatrava had laten weten niet akkoord te gaan met de door het detailontwerp gestegen bouwkosten.

Servatius betaalde Calatrava voor architecturale en ingenieursdiensten zijn percentage (10,25 procent) van 90 miljoen euro bouwkosten. Van de resterende 34 miljoen moet nu nog hetzelfde percentage op tafel komen, plus rente.

Reageer op dit artikel