nieuws

Bouw sociale huurwoningen nauwelijks getroffen

bouwbreed

De bouw van huurwoningen door corporaties is het afgelopen jaar nauwelijks afgenomen. In 2010 werden 29.300 woningen neergezet, 1100 minder dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Wel is de bouw van koopwoningen fors verminderd. Woningcorporaties bouwden in 2010 7.600 koopwoningen, bijna een kwart minder dan in 2009.

Volgend jaar verwachten de corporaties een piek te halen in de bouw van huurwoningen. Het CFV houdt het op zo’n 43.000 woningen. De jaren daarop zakt het snel in, met in 2015 een schamel aantal van 23.000 woningen.

De bouw van koopwoningen laat eenzelfde beeld zien. Na de lage productie van dit jaar, staan volgend jaar nog 14.000 koopwoningen op het programma. Daarna daalt het geleidelijk naar 10.000 in 2015.

Hoe sterk de productiecijfers van nieuwbouwwoningen volgend jaar werkelijk gaan opveren, is de vraag. De afgelopen jaren constateerde het CFV dat de prognoses van de corporaties vaak te ambitieus waren. Ook dit jaar waarschuwt de toezichthouder daarvoor. Wel zijn de prognoses vergeleken met twee jaar geleden behoorlijk bijgesteld. Dachten de corporaties in 2009 jaarlijks nog 41.000 huurwoningen tot in 2013 te kunnen bouwen, nu denken ze dat de komende vijf jaarlijks 33.000 huurwoningen mogelijk moet zijn.

Het schrappen van nieuwbouw gaat gepaard met een stijging van het aantal woningverbeteringen. In 2010 daalde de grootschalige renovatie nog, maar de komende vijf jaar verwachten de corporaties in totaal 117.000 woningen flink onder handen te gaan nemen. De sloop daalde mee in deze ontwikkeling. Afgelopen jaar werden 13.400 woningen gesloopt, 2.400 woningen minder dan het jaar ervoor. De komende vijf jaar hebben slopers weer iets meer werk: gemiddeld sneuvelen er een kleine 16.000 woningen per jaar.

Goed nieuws was er voor de corporaties als het om verkopen van bestaande woningen gaat. De verkopen trokken 15 procent aan, tot 15.500 woningen. Woningverkopen zijn voor woningcorporatie een belangrijke financieringsbron voor bouwprojecten. De komende jaren voorzien de corporaties dat de verkopen echter weer zullen afnemen.

Reageer op dit artikel