nieuws

BeschouwingEen standaardtunnel bestaat niet

bouwbreed

-De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de tunnelproblematiek. Geen gemakkelijke materie met dertien geplande tunnelprojecten op stapel die zonder ingrijpen stuk voor stuk eenzelfde drama-scenario staan te wachten als de A73 Roermond-tunnels en A2-Utrecht landtunnel.

De Tweede Kamer moet de minister kritisch ondervragen over de nieuwe tunnelwet en zich niet laten sussen met geruststellende woorden over standaardisering, vereenvoudiging en regie bij het Rijk. Installaties in wegtunnels zijn simpelweg niet eenvoudig, ook al is 80 procent hetzelfde in elke tunnel. De keus om brandweer, veiligheidsregio’s en betrokken tunnelburgemeesters buitenspel te houden bij de nieuwe Tunnelwet heeft kwaad bloed gezet. Ook al komt de regie grotendeels bij het Rijk te liggen, er blijven ook in de toekomst ook andere partijen cruciaal bij het beheer van tunnels.

Het parlament zou er goed aan doen om de relatie met de Europese regelgeving in de gaten te houden. Een deel van de Nederlandse wetgeving is strenger dan ‘Brussel’ eist, zoals gescheiden buizen voor de verschillende rijrichtingen en meer vluchtdeuren. Maar op andere punten is de Nederlandse uitwerking juist onder de maat.

Verder lijkt niemand zich te willen verdiepen in een rampenscenario als daadwerkelijk een grote brand een tunnel zou verwoesten. Stremming van een Coentunnel, Schipholtunnel of Drecht-tunnel zouden de snelwegen A10, A4 of A16 maandenlang onbruikbaar maken. Het is geen onrealistisch scenario want de brandweer is niet van plan bij een grote brand naar binnen te gaan om te blussen, want sprinklers of watermist vindt de minister te duur. Zelfredzaamheid en standaarduitrustingen zijn het nieuwe credo.

Voor de Tweede Coentunnel, A2-Maastricht en Combitunnel Nijverdal is al zeker dat de oplevering vertraging oploopt vanwege de tunneltechnische installaties. Rijkswaterstaat kiest ervoor de lopende contracten open te breken en de standaarden in te passen. Een ingreep die op 150 miljoen euro extra gaat kosten, maar extra vertraging moet voorkomen.

De tunnelburgemeesters denken niet dat de nieuwe Tunnelwet soelaas biedt voor de huidige problematiek. Ook leggen ze de vinger op de zere plek door minister Schultz te waarschuwen dat veel van de problemen zijn te wijten aan de geïntegreerde contracten van Rijkswaterstaat waarbij de opdrachtgever een regierol heeft en op afstand blijft en de aannemer op pad stuurt zonder duidelijke instructies. Een conclusie die ook wordt aangestipt in het onderzoek van Andersson Elffers Felix.

De veiligheid in wegtunels zal dalen, waarschuwen de Veiligheidsregio’s onder aanvoering van burgemeester Thom de Graaf. De minister zet in op een papieren werkelijkheid met risicoscenario’s die vooral op papier zullen kloppen en nooit aan de praktijk worden getoetst. Ook richt de aandacht zich uitsluitend op de wegtunnels van Rijkswaterstaat en is nauwelijks aandacht voor stadstunnels of openbaarvervoertunnels voor trein, metro, tram of bus.

De Kamerleden zouden vooral moeten hameren op een onafhankelijk instituut dat in het gat springt dat de commissie Tunnelveiligheid achterlaat. De commissie zelf blijft tegen beter weten in hopen op redding, maar daarvoor lijkt geen enkel draagvlak meer. De minister is van plan kennis en advies uit elkaar te trekken, maar laat in het midden hoe. Het parlement moet ervoor waken dat er wel iets van onafhankelijke toetsing op veiligheid mogelijk blijft.

Betrokken tunnelpartijen

stakeholder positie

tunnelbeheerder integraal tunnelbeheer

(gemeente/provincie/rijk) en tunnelveiligheid

bevoegd gezag (B&W) gezag over gemeentelijk beleid,

wet- en regelgeving mbt veiligheid en

rampenbestrijding

Bureau Veiligheids Beambte onafhankelijk veiligheidsadvies aan de

tunnelbeheerder

openbare hulpverleningsdiensten adviseert bevoegd gezag over

(25 veiligheidsregio’s) tunnelveiligheid/hulpverlener

Commissie Tunnelveiligheid onafhankelijke multidisciplinaire expert-

groep op het gebied van tunnelveiligheid

civiel-technische aannemers bouwers van fysieke installaties

aannemer verkeers- en bouwer van VTTI

tunneltechnische installaties

Reageer op dit artikel