nieuws

Ballast scoort subsidie met modulair zonnedak

bouwbreed

Ballast Nedam is één van de vier partijen die met een zonne-energieproject in de prijzen vallen van het Small Business Innovation Research-programma (SBIR) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

In totaal zijn de subsidies goed voor 2,3 miljoen euro. Tot de andere drie behoort onder meer Peer+. Dat ontwikkelde glas met schakelstanden voor sterkere of lichtere zonwerendheid en bovendien energieopwekkend vermogen.

Ballast Nedam scoort met zijn Modulair Zonnedak dat energie produceert en isoleert. Het was in eerste instantie bedacht voor de nieuwbouw maar Ballast Nedam is erachter gekomen dat het ook heel geschikt is voor de bestaande bouw. Een prettige bevinding omdat die de markt veel groter maakt.

Plaatselijke schaduw

Subsidie is er ook voor Femtogrid. Uit alle soorten zonnepanelen blijkt 7 tot 30 procent meer zonne-energie te halen. Het recept volgens Femtogrid: slimme elektronica in combinatie met een parallelle schakeling van panelen. Onder meer blijven de gevolgen van plaatselijke schaduw hierdoor beperkt.

Dimark Solar scoort met een multifunctionele kunststofmodule voor daken. Deze functioneert als dakbedekking en doet tevens dienst als warmtecollector en drager voor pv-panelen van verschillende formaten. De ambitie is deze in de markt te zetten voor een prijs die gelijk is aan die van een traditioneel pannendak.

De SBIR-regeling komt voort uit het Innovatieprogramma Zonnestroom. Doel hiervan is de zonnestroomsector in Nederland te versterken voor een toekomstige grootschalige toepassing van zonne-energie. De regeling is bedoeld voor producten die verkeren in de fase van haalbaarheidsstudies en van onderzoek en ontwikkeling. De commercialisering moeten ze daarna zelf verzorgen.

Reageer op dit artikel