nieuws

Apeldoorn balanceert op rand van diepe financiële afgrond

bouwbreed

De gemeente Apeldoorn is financieel diep in de gevarenzone beland. Afschrijvingen op het grondbedrijf zijn de voornaamste oorzaak, vindt de Rekenkamercommissie.

Lange tijd was het grondbedrijf binnen de gemeente Apeldoorn een donor. Jaarlijks vloeiden miljoenen euro’s winst naar het Apeldoornse investeringsprogramma. In 2010 is het grondbedrijf te vergelijken met een patiënt op de intensive care die alleen dankzij een zware transfusie kan overleven. Daarvoor moet de gemeente de financiële reserves aanspreken, schrijft de commissie onder leiding van Joop Roebroek in het jaarverslag 2010.

De uitgifte van gronden voor woningbouw en bedrijfsterreinen is sterk achtergebleven bij de eerdere prognoses en zal dat volgens de commissie ook de komende jaren doen. Zo is er 7,8 hectare bedrijfsterreinen uitgegeven, tegen 18 hectare begroot. In de woningbouw is de toestand wat minder dramatisch. Terwijl werd uitgegaan van de start van de bouw van 600 tot 1000 woningen in 2010, is het werkelijke aantal op 723 uitgekomen. Opmerkelijk goed, noemt de commissie dat.

Gevolg is echter wel dat de gemeente bijna 50 miljoen euro heeft moeten afschrijven op het grondbedrijf. Daarvan wordt voor 42 miljoen voorzieningen genomen ten laste van de algemene reserve van de gemeente. Die kan dat echter niet dragen, waardoor er gedacht wordt aan het opheffen van de kapitaalreserve van Omnisport en een deel van de reserve van het Veluws Nuts Bedrijf. De commissie vreest dat nog meer bezuinigen onontkoombaar is.

Reageer op dit artikel