nieuws

AchtergrondKeurmerk splijt houtindustrie in tweeën

bouwbreed

De discussie over duurzaam hout duurt voort. De Nederlandse duurzaam-houtautoriteit TPAC velt binnenkort een oordeel over de werkelijke duurzaamheid van PEFC International, de grote concurrent van FSC.

De ene aanval op een duurzaam-houtcertificaat is nog niet afgeslagen, of de Nederlandse houtindustrie dreigt alweer in tweeën te splijten. “Op dit moment behandelen we een bezwaarschrift tegen het PEFC International”, verklaart Myrthe Haase, programmamanager van TPAC. “Binnenkort komen we met een oordeel”, vervolgt ze.

TPAC beoordeelt namens de Nederlandse overheid of keurmerken voor duurzaam hout aan de Nederlandse criteria voor duurzaam inkopen voldoen. Haase: “Tot nu toe gaven we acht adviezen. Een bewindspersoon neemt dat eigenlijk altijd over.”

Vorige week kwam daar verandering in toen staatssecretaris Atsma een bezwaarschrift op het Maleisische certificaat MTCS, dat onder het nu aangevochten systeem van PEFC valt, persoonlijk pareerde.

TPAC oordeelde eind vorig jaar nog dat MTCS op drie punten niet voldeed. Haase: “Dat betrof het recht op inspraak van de inheemse volken, de beschikbaarheid van kaarten en de bescherming van gecertificeerd bosgebied tegen omzetting naar andere landgebruiksvormen zoals plantages en infrastructuur.”

Atsma schreef vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat hij nieuwe afspraken heeft gemaakt met de organisatie van MTCS (MTCC), volgens de richtlijnen van TPAC. Als de overheid MTCS niet langer accepteert, is dat volgens hem onverantwoord. Per 1 juli staat hij inkopen ervan toe. Over twee jaar controleert hij in overleg met TPAC of MTCC zich houdt aan de afspraken.

Teleurstelling

Door zelf de knoop door te hakken, bespaart Atsma een aantal maanden. Haase zegt dat een nieuwe toets door TPAC waarschijnlijk een half jaar duurt. Gepasseerd door Atsma voelt ze zich niet. “Dit is een politieke keuze.” Ze weet niet of MTCS nu inderdaad voldoet, zoals Atsma verzekert. “Ik heb de onderliggende documenten over de afspraken met MTCC niet gezien.”

FSC-gecertificeerde houthandelaren spraken vorige week in Cobouw hun teleurstelling uit over het besluit van Atsma. Zij meenden dat de bouwlobby erachter zit, omdat MTCS 20 tot 30 procent goedkoper zou zijn.

Peter Fraanje van Bouwend Nederland spreekt dat tegen. “Die lobby komt niet van de aannemers. Bouwend Nederland is een van de eerste convenantpartners van FSC Nederland. Dit jaar zijn er meer dan vijfhonderd bouwbedrijven in het bezit van een FSC CoC-certificaat.”

Steun krijgt Atsma weer wel van de houthandel en de timmerindustrie, verenigd in de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), CNV Vakmensen en FNV Meubel & Hout.

Reageer op dit artikel