nieuws

Weekers: Lagere belasting op arbeid

bouwbreed

Lagere belasting op arbeid en één btw-tarief. Dat is de hoofdlijn van de fiscale agenda die staatssecretaris Weekers (financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarnaast bekijkt hij een aparte box in de inkomstenbelasting voor ondernemers die daaronder vallen.

Verschuiving van de belasting op arbeid, een lager tarief van de inkomenstenbelasting, naar belasting op consumptie is goed voor de werkgelegenheid. Dat is de achtergrond van de ideeën van Weekers. Bovendien scheelt het zowel bedrijven als de overheid in administratieve lastendruk.

Hij beseft echter ook dat volledig afschaffen van het lage btw-tarief veel commotie met zich zal meebrengen. Als alternatief ziet hij dan ook het lage btw-tarief alleen maar toe te passen voor voedingsmiddelen.

Hoog tarief

De andere ongeveer 40 producten en diensten die er in de loop der tijd zijn ingeslopen, gaan dan wel naar het hoge tarief. Dat betekent wel minder werkgelegenheidsgroei en minder terugdringing van de lastendruk, waarschuwt hij.

Weekers wil daarnaast het verschil tussen zogenoemde IB-ondernemers en vennootschapsbelastingondernemers verkleinen. De IB-ondernemers profiteren nu van vele verschillende fiscale voordelen die voor een deel afhankelijk zijn van het inkomen. Op hun winst uit onderneming worden echter wel de tarieven van de inkomstenbelasting toegepast, maximaal 52 procent. Dat is aanzienlijk meer dan de vennootschapsbelasting van 25 procent.

De belastingbewindsman wil nu bekijken of een vierde box in de inkomstenbelasting soelaas kan bieden. Daarin zou dan een speciaal ondernemerstarief gaan gelden, waarbij dan wel allerlei fiscale voordelen verdwijnen of in ieder geval behoorlijk versoberd worden.

Sprinkhanen

Verder wil hij het tarief van de vennootschapsbelasting verder verlagen. Hij vindt hiervoor dekking in verbreding van de heffingsgrondslag door afschaffing van enkele aftrekposten.

Bij deze maatregel gaat het vooral om beperking van overnameholdings, beter bekend als de sprinkhanen die overgenomen bedrijven opzadelen met torenhoge schulden om zo min mogelijk belasting te betalen. Dit wil Weekers per 1 januari komend jaar regelen.

Reageer op dit artikel