nieuws

Stelling Van der Laan over nieuwbouw kantoren valt niet bij iedereen gelukkig

bouwbreed Premium

“Van der Laan heeft met zijn stellingen de discussie willen prikkelen, maar zijn uitspraken zijn nu niet erg gelukkig.”

Arthur van Dijk, voorzitter van Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) en wethouder economie, Schiphol en cultuur in de gemeente Haarlemmermeer, reageert daarmee op de uitspraken van de Amsterdamse burgermeester Van der Laan van afgelopen week. Die opperde dat projectontwikkelaars alleen nieuwe kantoren in Amsterdam mogen bouwen als ze eerst een oud kantoorpand slopen of herontwikkelen.

“Het wekt de indruk bij internationale investeerders dat er in de regio Amsterdam geen nieuwe kantoren gebouwd kunnen worden. Zo maakt de leegstand het onaantrekkelijk voor internationale bedrijven om naar Amsterdam te komen.” En dat is tegenstrijdig met de regionale ambitie om bij de top 5 van best presterende economische regio’s in Europa te behoren.

De maatregel werkt ook niet als je hem lokaal uitvoert, meent Van Dijk. “Investeerders hebben meestal geen relatie met het pand dat achterblijft als een huurder overstapt. Bovendien vraag je om problemen als je in de metropoolregio zulke eisen stelt, terwijl 50 kilometer verderop nieuwbouw zonder voorwaarden is toegestaan.” Hij is wel een voorstander van de maatregel op zich. “Maar alleen als die landelijk wordt uitgevoerd. Het moet in samenhang gebeuren. Ontwikkelaars kunnen dan bijvoorbeeld ontwikkelrechten verdienen. ”

Projectontwikkelaars, beleggers en andere marktpartijen zijn op verzoek van de Plabeka bij elkaar gekomen in een adviescommissie onder voorzitterschap van Rudy Stroink. Die commissie inventariseert de behoefte van de markt en onderzoekt hoe de markt zijn steentje kan bijdragen bij de huidige leegstand. Eind april brengt deze commissie haar advies uit. “Van der Laan heeft dat vuurtje denk ik wat willen opstoken.”

Van Dijk is weinig onder de indruk van de handreiking van de VNG die afgelopen week het licht zag. “De handreiking geeft een overzicht van de bestaande maatregelen. Mogelijk is ze zinvol voor gemeenten die nog een kantorenvisie moeten ontwikkelen. Maar veel gemeenten gebruiken die maatregelen al. Het is niet altijd succesvol”, zegt Van Dijk.

De handreiking lost de problemen volgens hem niet op waar veel regio’s in de uitvoering tegenaan lopen, zoals het niet willen afwaarderen van panden door eigenaren en de behoefte aan fiscale maatregelen om herontwikkeling te stimuleren.

Reageer op dit artikel