nieuws

Staalproductie maakt sprong van 30 procent

bouwbreed

De staalproductie in de landen van de Europese Unie is in maart gestegen tot 16,2 miljoen ton. In crisisjaar 2009 kwam in dezelfde maand slechts 10,1 miljoen ton staal uit de hoogovens.

De Nederlandse staalproductie steeg in maart met 30,2 procent tot 605.000 ton. Vergeleken met twee jaar geleden werd een sprong voorwaarts gemaakt van 77,9 procent. Gemiddeld ligt in de EU de vervaardiging van ruw staal op een 4 procent hoger niveau dan een jaar geleden. De grootste bijdragen leveren Duitsland (4 miljoen ton), Italië (2,6 miljoen ton) en Spanje (1,6 miljoen ton). Frankrijk, afgezakt naar een productie van 1,4 miljoen ton, zag in maart zijn productie met 3,4 procent afnemen. Ook Groot-Brittannië – met 787.000 ton nauwelijks nog groter dan Nederland – leverde enkele procenten in.

Uit cijfers van de Wereld Staal Associatie blijkt dat de 64 staalproducerende landen die bij de organisatie zijn aangesloten in maart een 7 procent hogere productie haalden dan een jaar geleden. Dominerend is de onstuitbare staalhonger van de landen in het Verre Oosten. China voerde zijn productie met 9 procent op tot 59,4 miljoen ton, ruim 3,6 keer zo veel als de hele Europese Unie op de markt brengt. Zuid-Korea 5,8 miljoen ton) en Taiwan (1,8 miljoen ton) haalden groeicijfers van respectievelijk 14,4 en 12,8 procent. India klom met 8,6 procent naar 6,4 miljoen ton.

De tweede staalproducent ter wereld, Japan, kampt met zware naweeën van de grote aardbevingen en de op hol geslagen kerncentrales. Terwijl elders in de regio de staalproductie fors toenam, moest Japan een krimp van 2,7 procent voor lief nemen. De 9,1 miljoen ton staal die in maart uit de hoogovens kwam, wordt alleen overtroffen door de oppermachtige buurman China.

De productie in de Verenigde Staten kromp in maart met 0,2 procent en kwam uit bij 7,1 miljoen ton. Over de eerste drie maanden van het jaar gemeten heeft het land nog steeds een groei van 7,1 procent te pakken. In Rusland klom de productie met 7,4 procent naar 6,2 miljoen ton.

Reageer op dit artikel