nieuws

‘Sluit bouw uit bij toelating seizoenarbeiders’

bouwbreed

De Europese sociale partners in de bouw willen geen seizoenarbeiders uit landen van buiten de EU. In de richtlijn die voorwaarden stelt aan toelating van dit soort werkers, moet de bouw dan ook nadrukkelijk worden uitgesloten.

“De bouw is geen seizoenarbeid. Weliswaar zijn er werksoorten die in bepaalde delen van het jaar niet of minder kunnen worden uitgevoerd, maar dat ligt aan het weer”, schrijven de Europese bouwwerkgeversfederatie FIEC en de werknemersfederatie EFBH in een commentaar op de voorstellen van de Europese Commissie.

Die is met het voorstel gekomen om seizoenarbeiders uit landen van buiten de EU toe te laten. Reden hiervoor is dat sectoren als de land- en tuinbouw en bloembollenteelt seizoensmatig zwaar gebrek aan personeel hebben.

Ook wordt het steeds lastiger om mensen uit andere EU-landen tijdelijk hierheen te halen. De commissie beseft daarbij dat seizoenarbeiders nu maar al te vaak worden misbruikt en uitgebuit.

FIEC en EFBH begrijpen daarom heel goed dat de commissie een en ander goed wil regelen. Ook zijn ze het ermee eens dat landen zelf moeten bepalen welke arbeid seizoensgebonden is. Om te voorkomen dat landen daar weer misbruik van maken, vinden ze wel dat een dergelijk besluit alleen maar genomen mag worden in overleg met de nationale sociale partners.

Werkvergunning

Om te voorkomen dat de seizoenarbeiders blijven hangen of door Europa gaan trekken, vinden beide organisaties dat de werkvergunning beperkt moet worden tot de sector waarvoor die is aangevraagd en tot het land waar gewerkt wordt.

Zonder die restricties vrezen zij uitbuiting in andere sectoren en andere landen.

Reageer op dit artikel