nieuws

Plannen niet sneller door nieuwe Wet ruimtelijke ordening

bouwbreed

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft niet geleid tot snellere doorlooptijden van projecten. Dat constateert Ingenieursbureau Oranjewoud na een onderzoek onder honderd gemeenten en twaalf provincies.

De versnelling blijft uit, doordat gemeenten meer tijd kwijt zijn in het voortraject. Gemeenten en provincies hebben langer nodig voor afstemming ‘aan de voorkant’. In het nieuwe regime toetsen provincies namelijk niet meer achteraf de plannen, maar stellen zij vooraf regels. Daardoor wordt de tijdwinst van de snellere procedures tenietgedaan. Ook zorgen politieke besluitvormingsprocessen en financiële afwegingen voor vertraging. “En daar heeft wet- en regelgeving geen invloed op”, constateert Edwin Oude Weernink, projectmanager ruimtelijke ordening bij Oranjewoud.

De gemeenten zijn verdeeld over de vraag of de Crisis- en herstelwet ook leidt tot versnelde uitvoering van projecten. Een vijfde van de respondenten in het onderzoek vindt van wel, een evengroot deel vindt van niet. Zo’n 60 procent van de respondenten kan daar nog geen oordeel over geven.De nieuwe Wro heeft desondanks wel duidelijke meerwaarde, volgens Oude Weernink. “Afgezien van de verkorting van de procedures zorgt het nieuwe regime er ook voor dat bevoegdheden gedecentraliseerd zijn. Daardoor liggen de verantwoordelijkheden bij de instantie die het meest direct bij een ruimtelijke ontwikkeling betrokken is.” Ook voor Oranjewoud heeft dat prettige consequenties. “Wij zien dat ons werkveld door de Wro wordt verbreed. Zo werken we nu niet alleen voor gemeenten. Ook provincies moeten nu soms inpassingsplannen opstellen waar wij dan weer bij betrokken worden.” Oranjewoud merkt als marktpartij vooral dat de nieuwe WRO van kracht is doordat de procedures anders zijn ingericht. “Ook hebben we te maken met strakkere termijnen en kortere termijnen voor bijvoorbeeld zienswijzen.”

Ook blijkt uit het onderzoek dat sinds dit jaar bij vrijwel alle gemeenten de bestemmingsplannen digitaal opvraagbaar zijn. In 2009 was dat bij eenderde van de gemeenten nog niet het geval. Oranjewoud heeft ook in 2008 en 2009 een onderzoek naar de Wro uitgevoerd. Volgend jaar wil het adviesbureau zich meer gaan toespuitsen op de Crisis- en herstelwet en de Wabo (Wet omgevingsrecht).

Reageer op dit artikel