nieuws

Meer bouwprojecten onder Crisiswet

bouwbreed Premium

Het kabinet heeft weer een aantal bouwprojecten toegevoegd aan het lijstje dat profiteert van de Crisis- en herstelwet.

Een van de voordelen van die wet is dat de Raad van State beroepschriften binnen zes maanden (in plaats van negen) moet afhandelen. Ook moet de bezwaarmaker een direct belang hebben. Een Utrechter die zich zorgen maakt over de vogels in verband met de bouw van een tunnel in Leeuwarden (fictief) komt in dit geval dus van een koude kermis thuis. De nieuwe ontwikkelingsgebieden zijn: Almere Centrum Weerwater, Amsterdam Buiksloterham, Doetinchem Hamburgerbroek, Maasdonk Nuland-Oost en Soesterberg-Noord. Via een gebiedsontwikkelingsplan krijgen deze projecten tijdelijk wat lucht om van de normen af te wijken.

Op termijn moet er wel een betere situatie ontstaan. Een aantal projecten is aangewezen als innovatieve experimenten die mogen afwijken van bepaalde wettelijke bepalingen. Voorwaarde is dat zij bijdragen aan het bestrijden van de crisis en aan het realiseren van meer duurzaamheid. Het gaat om miniwindturbines op gebouwen in Leusden en het experimenteren met een lagere grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt in De Mars in Zutphen. Daarnaast gaat het om experimenten met gebiedsgericht bodembeheer in het Stationsgebied Utrecht, Spoorzone Tilburg, Strijp-S in Eindhoven en in Zwolle. Andere projecten die nu onder het regime van de Crisis- en herstelwet komen te vallen zijn:

• ontwikkeling en verwezenlijking van rijksbufferzones;

• werken ten behoeve van de aanleg of wijziging van provinciale en gemeentelijke wegen en spoorwegen;

• aanleg of wijziging van zuiveringstechnische werken;

• projecten ter uitvoering van de PKB Ruimte voor de Rivier.

• Atalanta in Emmen;

 • Amstelveenlijn;

• Amsterdam VU-gebied;

• Amsterdam Zuidas;

• Den Haag Binckhorst;

• Spoorzone Delft;

• Ruimte voor de Vecht.

Reageer op dit artikel