nieuws

‘Meebetalen aan koninginnefeest een eer’

bouwbreed Premium

‘Meebetalen aan koninginnefeest een eer’

De koninklijke familie viert 30 april dit jaar in Limburg. Koningin Beatrix en haar gevolg brengen die dag eerst een bezoek aan Weert en maken dan hun opwachting in Thorn. Aan het officiële gedeelte komen geen sponsors te pas; die kosten zijn voor rekening van de gemeente. Maar het bedrijfsleven betaalt wel mee aan het gewone Koninginnedagprogramma voor en na het koninklijk bezoek. Een van de sponsors in Weert is ontwikkelaar AM.

Weert kleurt langzaam oranje. Met een expositie over de band tussen het huis van Oranje en de Peelstad, het bereiden van culinaire specialiteiten als de Koninginnevlaai en het repeteren van vaderlandse muziekstukken bereiden de inwoners zich voor op de komst van de Majesteit.

Op de 30ste april schotelt de stad de vorstin en haar familie een gevarieerd programma voor met historische ingrediënten als vendelzwaaien, een schuttersfeest en een hoefsmederij. Op de Markt wordt de Koninklijke familie verwelkomd door een koor, een orkest en een dansgroep. Na het vertrek van de vorstin wordt het feest voortgezet met het gewone Koninginnedagprogramma. De bevolking vermaakt zich dan met onder andere een kinderkermis, dj’s, muzikale optredens en een militair fanfare-orkest.

Ontwikkelaar AM wilde graag een kleine financiële bijdrage leveren aan de feestelijkheden in Weert. ‘‘Niet in de hoop dat de camera even op ons logo blijft rusten. Weert heeft voor ons in de eerste plaats historische waarde’’, aldus Wilco van den Ban, regiodirecteur AM Zuid. Wilma Vastgoed, een van AM’s rechtsvoorgangers, had haar wortels in Weert. Vandaar de hechte band met de Limburgse stad. Van den Ban: ‘‘Wilma had haar hoofdkantoor in Weert. Voor deze locatie hebben wij een mooi appartementencomplex ontwikkeld dat nog niet zo lang geleden is opgeleverd.’’

Een verzoek vanuit het Centrummanagement voor een bijdrage aan het feestprogramma kon AM alleen al om die reden niet weigeren. Maar het verzoek paste ook goed bij de voorwaarden die de ontwikkelaar aan sponsoring stelt. Van den Ban: ‘‘Ons sponsorbeleid is gebaseerd op onze kernwaarden: creatief, daadkrachtig, betrokken en transparant. Projecten die wij sponsoren, moeten daarbij aansluiten. Door mee te betalen aan de viering van Koninginnedag geven wij blijk van onze maatschappelijke betrokkenheid.’’

De donatie levert AM naamsvermelding op in het briefhoofd van het feestcomité en in de programmakrant. Maar meer naamsbekendheid vergaren is eigenlijk nauwelijks een doel, zegt Van den Ban. ‘‘We vonden het leuk dat we werden gevraagd, want het is toch een eer.’’

AM zal trouwens niet snel aandringen op naamsvermelding bij sponsoring van een goed doel. ‘‘Bij voltooiing van een geslaagd project overleggen we met de betreffende gemeente over de besteding van een bedrag aan een goed doel. Vervolgens overhandigen we op een feestelijk moment een cheque. Maar daar hoeft niet per definitie ruchtbaarheid aan te worden gegeven.’’

Reageer op dit artikel