nieuws

Interesse voor hbo-ondernemersopleiding groeit

bouwbreed Premium

De interesse van hbo’ers voor de managementopleiding van de Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) groeit. Dit studiejaar volgen zo’n vijftig hbo-gediplomeerden de opleiding. Maar volgens Ad van der Wiel, directeur van de stichting, is dit slechts het topje van de ijsberg.

“De belangstelling voor de opleiding KOB voor Hbo’ers is nu al flink, maar we gaan hem bovendien promoten om nog meer studenten aan te trekken.” De promotiecampagne komt kort nadat het Centrum voor Post initieel Onderwijs Nederland (CPION) het officiële predicaat post hbo-opleiding aan de studie heeft toegekend. “Het is een erkenning van buitenstaanders over hoe de KOB haar opleidingen verzorgt, reclame die voor zich spreekt”, zegt Van der Wiel. Hij verwijst in dat verband naar de motivering van het CPION. “Sterk punt in de opleiding is de duidelijke uitstraling vanuit en voor de praktijk”, zo stelt de organisatie. “Zowel de adviescommissie, het programma, het kwalificatieprofiel en zelfs de examencommissie kenmerken het werkveld. Dit stemt tot grote tevredenheid gezien het feit dat dit gekoppeld is aan een onderwijskundig goed programma.”

De studie is toegespitst op de praktijk, legt Van der Wiel uit. “Omdat de deelnemers oeen hbo-opleiding bouwkunde of civiele techniek hebben, kunnen ze de cursus in een jaar afronden. Niettemin zijn de opleidings- en exameneisen die aan hen worden gesteld, identiek aan die van de reguliere KOB-opleidingen voor het vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf van Bouwend Nederland.”

Voor die constructie is gekozen omdat de studie voor het vakdiploma zich vooral richtte op bezitters van een mbo-diploma. “Omdat het aantal hoger opgeleide deelnemers groeide, hebben we besloten om voor deze groep de opleiding te verkorten. Zo sluit hij beter aan op hun leervaardigheden en zelfstandigheid.”

Naast de verkorte studie voor hbo’ers blijft ook de reguliere opleiding voor mbo-gediplomeerden en voor cursisten met geen of weinig bouwkundige kennis bestaan. Beide cursussen leiden de deelnemers op voor het zelfstandig ondernemerschap binnen de bouw of voor kaderfuncties binnen het uitvoerend bouwbedrijf. Een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid toont dat 80 procent van de KOB gediplomeerden, binnen enkele jaren een kaderfunctie bekleedt of een eigen bedrijf is begonnen.

Reageer op dit artikel